Et rummeligt arbejdsmarked

I Rudersdal har vi fortsat ledige, der har brug for kommunens hjælp til at finde ud af, hvor deres kompetencer skal bruges. For at løse dette skal kommunen have et bedre netværk hos de lokale arbejdsgivere, og medvirke til at deres behov for arbejdskraft bliver opfyldt. Det er også vigtigt, at kommunen følger bedre op på årsagerne, når ledige ikke tager imod et tilbudt job,. Ved sygdom skal kommunen sørge for at hjælpe den syge til at bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som arbejdsgiver har Rudersdal et særligt ansvar, både for at skabe gode arbejdsmiljøer og som forbillede på rummelighed og tolerance. Dette gøres bedst ved at skabe plads til medarbejdere med nedsat erhvervsevne, handikap eller begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er vigtigt at have fokus på at få en mangfoldig og alsidig medarbejdergruppe der afspejler kommunens sammensætning.