Et rummeligt arbejdsmarked

Velfungerende erhvervsområder og bymidter

  • Jobcentrene skal have fokus på den enkelte borgers kompetencer og muligheder.
  • Undgå unødige træningsforløb, både hvis lægerne siger fra og hvis der er udsigt til et snarligt job.
  • Hjælpe virksomhederne med at finde praktikanter og ”fleksjobbere”.
  • Kommunen skal gå forrest i integrationsindsatsen.
jobcenter

Selv om Rudersdal ikke er lige så hårdt ramt som de fleste andre kommuner, er der fortsat ledige, der har brug for kommunens hjælp til at finde ud af, hvor deres kompetencer kan bruges. Det kræver, at kommunen får et bedre netværk blandt de lokale arbejdsgivere. Ved sygdom skal kommunen hjælpe den syge til at bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som en stor arbejdsgiver har kommunen selv et særligt ansvar, både for at skabe gode arbejdsmiljøer og som et forbillede på rummelighed ved at skabe plads til folk med nedsat erhvervsevne og ved at ansætte nydanskere. Der skal være fokus på at forebygge arbejdsbetingede sygdomme.

<–Tilbage til oversigt