Førende digitale kommune?

Lokallisten mener:

  • Kommunen skal først og fremmest koncentrere sig om at få de igangværende IT-løsninger til at fungere sikkert og brugervenligt
  • Hverdagen for brugerne skal fastholdes på et højt kvalitetsniveau – hele tiden!
  • Nye digitale løsninger skal tages i brug, når de er grundigt gennemtestede, så man kan være rimeligt sikker på deres driftssikkerhed. Det er ikke et mål i sig selv at digitalisere så meget som muligt.
  • Digitalisering skal bruges på de opgaver, hvor det giver værdi og kvalitet. Det er ikke nødvendigvis alle. Derfor skal vi tænke os om, inden vi digitaliserer en ny opgaveløsning.
den foerende digitale kommune

Rudersdal Kommune har lige fra kommunesammenlægningen haft som et af sine vigtigste mål at være blandt de førende i landet hvad angår digitalisering. Og ingen vil benægte, at kommunen også har gjort noget ved sagen. Med Min Rude som flagskib har den søsat en hel flåde af digitale selvbetjeningssystemer, hvoraf nogle er velfungerende mens andre efterlader plads til forbedring.

Lokallisten synes, at succeskriterierne for kommunens digitaliseringsstrategi bør være, om de øger serviceniveauet for den enkelte borger – og på en måde, som også borgerne opfatter som “nem”. Vi mener ikke det er hensigtsmæssigt at opstille kriterier for hvor mange nye systemer der skal søsættes pr. år, og slet ikke på uklare fremtidsmål.

Derfor mener vi, at de store ambitioner om at være først og størst med IT bør nedtones i forhold til at sikre velfungerende og brugervenlige IT-løsninger her og nu. Vi har ikke meget glæde af at blive Danmarksmestre i IT engang i fremtiden, når systemerne har alvorlige børnesygdomme og der er jævnlige systemnedbrud, som f.eks. gør det umuligt at gennemføre nationale tests og basal IT-undervisning i skolerne.

Brugervenlige IT-systemer frem for prestigeprojekter
Ligesom vi mener, at kommunen i det hele taget bør blive bedre til at lytte til borgerne, gælder det i i høj grad også digitaliseringen. For et par år siden indførte man f.eks. NemID som adgangsnøgle til skolernes fælles system, SkoleIntra. Forældrene fandt det nye system besværligt, og mange holdt derfor helt op at bruge det – til stor frustration for alle parter. Årsagen til kravet om NemID-login var personfølsomme oplysninger, lød det fra kommunen, som ikke kunne rulle systemet tilbage. Efter flere måneder fandt man dog løsning, hvor de personfølsomme sager kunne holdes for sig – med NemID-adgang – mens man kunne komme ind på alt det dagligdags med pinkode, som før. Ovenstående eksempel illustrerer en vigtigt mærkesag for Lokallisten: digitalisering og IT-løsninger skal altid udvikles med borgerne for øje, så der opleves et løft i serviceniveauet.

I år har vi oplevet alvorlige problemer med pladsanvisningssystemet NemPlads. Et systemer, som Lokallisten ikke er tilfredse med, og som iblandt forældregrupper har været udsat for en massiv kritik for dets funktionaliteter. Lokallisten foreslår helt konkret at afskaffe den såkaldte “Trappemodel”, der lader ledige pladser stå tomme. Der skal være mulighed for at stå på venteliste til op til tre ønskeinstitutioner., og så skal det være muligt at overføre anciennitet fra hjemkommunen for tilflyttere, så de ikke kommer bagerst i køen. Slutteligt bør vi gøre noget, så søskende har bedre mulighed for at få plads i samme institution.

Er dette område vigtigt for dig?

Så skulle du tage at læse om:

Tommy Engedal Kronborg
– Kommune med puls

Jacob Buhl
– Fair behandling

Helle Kold Nielsen
– Plads til alle