De frivillige og kommunen

Lokallisten vil:

  • Kommunen skal støtte og fremme den frivillige indsats i foreninger m.m.
  • Frivillige kan udgøre et positivt supplement til den kommunale opgaveløsning på flere områder. De må imidlertid ikke gå ind og erstatte ansatte medarbejdere. Derfor skal der være klare regler for ansvaret for opgaveløsningen og for, hvilke opgaver, de frivillige må tage på sig.
  • Hvis kommunen selv vil organisere frivillig indsats, skal der være fuld klarhed over forhold som skat, modtagelse af offentlige ydelser, forsikring m.m. for hver enkelt frivillig – ingen må kunne risikere at komme i klemme.
De frivillige og kommunen

Rudersdal Kommune er ved at lægge sidste hånd på en lokal frivillighedspolitik. Der er mange engagerede mennesker i Rudersdal Kommune, der har lyst til at gøre noget for andre – og det skal vi naturligvis støtte og opmuntre.

Men når frivillige går ind i arbejdet på kommunale arbejdspladser, skal det efter Lokallistens opfattelse være et supplement til det ansatte personale – ikke en erstatning. Kommunen må ikke bruge ulønnede frivillige til at løse opgaver, som det ansatte personale i dag tager sig af. Ansvaret skal blive, hvor det er. Frivillighedhedspolitikken må ikke blive en spydspids for spareøvelser.