GENDAN VEDBÆK BIBLIOTEK!

For Lokallisten er det vigtigt, at lokalområderne i Rudersdal så langt det er muligt bevarer deres servicefunktioner, deres institutioner og deres identitet.

Der er ingen, der bor i Rudersdal – vi bor i Vedbæk, Skodsborg, Holte, Søllerød, Høsterkøb, Birkerød eller en helt syvende af kommunens småbyer. Dét skal vi bevare, og det tager vores kommunalpolitik afsæt i. I den forståelse er biblioteket i Vedbæk vigtigt, og vi vil derfor arbejde for at få beslutningen om at lukke det omgjort. Det handler om et bibliotek, forstået som en fysisk samling af bøger og andre materialer samt digitale muligheder, bemandet med uddannede, fagligt kompetente og engagerede medarbejdere og med en rimelig åbningstid. Det er og bør fortsat være et fristed for mange, og tilbyde udsyn og inspiration for børn, unge og ældre uden forpligtelser og krav om modydelser.

Biblioteket skal være et sted, man lige runder, når man alligevel er i byen, for at finde noget bestemt eller for at falde over noget uventet, man kan fornøje sig med eller blive klogere af. Derfor er det forkert at lukke biblioteket i Vedbæk og erstatte det med et såkaldt ‘bibliotekstilbud’ uden bøger og uden personale. Og processen har været uskøn – de bebudede borgermøder er ikke blevet holdt, ingen i Vedbæk har en oplevelse af at være blevet inddraget eller bare hørt, heller ikke bestyrelsen for Bakkehuset, og beslutningen bliver bare bulldozet igennem. Lokallisten har stemt for den besparelse på Rudersdals biblioteksvæsen, der formelt er skyld i lukningen, men har anvist en alternativ mulighed for at hente den hjem – en reduktion af bibliotekspersonalet med ca. 1,5 årsværk. Det eksisterende bibliotek på Vedbæk Skole blev angiveligt lukket, fordi skolen manglede plads, men efterfølgende har skolen kunnet spare 1000 kvm. som led i den arealreduktion på 10%, der bliver rullet ud over alle områder i kommunen. Dette fremstår jo selvmodsigende og sært.

Facebook
Twitter

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *