Helle Kold Nielsen

Helle

Mine mærkesager

 1. Medspil frem for modspil. Det skal være nemt og overskueligt at være borger i kommunen. Jeg vil arbejde for at kommunen hjælper flere i job. Og jeg foreslår at oprette en bisidderbank til borgere, der har brug for hjælp til at tackle systemet. Der skal være plads til alle.
 2. Mennesker først. Ingen IT-systemer skal bestemme over børn og familiers hverdag. NEMplads er en skandale. I stedet skal vi tage udgangspunkt i den enkelte families
  pasningsbehov lokalt.

Kontakt mig her:

Facebook

Min hjemmeside

helle@monashelle.dk

Mobil: 2869 1329

Adresse: Birkerød Parkvej 22 st.th, 3460 Birkerød

Om Helle

Derfor stiller jeg op:

Mange bruger ordet ildsjæl når de skal beskrive mig, hvilket nok er et godt ord at bruge. Jeg er en idealist og mener at vi gør rigtig mange ting rigtige – men alligevel er der en stor gruppe mennesker som vi taber på gulvet. Det er de mindre ressource stærke borgere som også findes i en rig kommune som Rudersdal kommune. Jeg er selv fleksjobber og kæmper for mennesker som føler de er kommet i klemme i systemet og som ikke føler de kan komme til orde. Det er bl.a. set i den meget omtalte NemPlads skandale her i Rudersdal hvor mit indtryk er, at forvaltningen og politikerne ikke har været lydhøre over for borgerne. Jeg vil gerne give stemmen tilbage til folket og det mener jeg at Lokallisten kan gøre.

Min politiske baggrund:
Jeg er ny til politik og har aldrig stillet op før nu. Jeg har i de seneste 3 år arbejdet som “folkets lobbyist” på forskellige kampagner og fået indflydelse på forskellige områder. På min virksomheds hjemmeside www.monashelle.dk kan man under referencer læse mere om disse.

Jeg ser mig ikke som en traditionel politiker – men derimod en mor til en dreng på 2½ år og en kvinde, som ønsker at influerer det lokalsamfund vi bor i. Jeg mener at en kommunalbestyrelse bør være repræsentativ for det samfund vi er en del af – og her mangler vi børnefamilier og kvinder repræsenteret. Det ønsker jeg at ændre.

Mine mærkesager:

1) Nemplads
Lokallisten ønsker et digitalt pladsanvisningsystem som tager udgangspunkt i det enkelte barn og barnets familie. Vi ønsker et system som er gennemtestet og lever op til de kravsspecifikationer som kommunen selv har stillet op og overholder dagtilbudsloven. Vi ønsker et system der kan tage højde for et barn eller et families behov. At barnet frem for systemet sættes forrest.
Rudersdal skal sætte børnene frem for systemet. De er vores fremtid.

 • Nej til trappemodel
 • Tilbage til en analogisk pladsanvisning med mennesker i den anden ende.
 • Ja til fleksibilitet
 • Service i højsædet
 • Brugervenlighed

2) Beskæftigelsespolitik for ALLE
Kommunen skal blive bedre om at støtte op om erhvervs og beskæftigelsestiltag for mindre ressourcestærke borgere i Rudersdal kommune. Der skal laves en aktiv indsats for at starte socialøkonomiske virksomheder op i Rudersdal kommune og støtte til iværksættere, og nye tiltag der øger beskæftigelsen. Alle har en ressource, som hvis understøttes korrekt, kan komme til glæde og gavn for den enkelte og øvrige borgere i Rudersdal kommune.

 • F.eks en socialøkonomisk cafe, hvor folk kan komme i meningsfuld aktivering op en cafe hvor mødregrupper kan mødes om formiddagen og hvor unge om eftermiddagen har til sted at hænge ud om eftermiddag.
 • En indgang til Rudersdal kommune for selvstændige og iværksættere.
 • Beskæftigelsespolitik og aktivering der giver mening

3) Det andet Rudersdal 
Rudersdal kommune skal blive bedre til at tage hånd om mindre ressourcestærke borgere i kommunen. Hvad end det er arbejdsløse, syge, handikappede, fleksjobbere eller indvandrere. Vi skal blive bedre til at hjælpe de mindre ressourcestærke, de syge og de handikappede i kommunen – alt fra tildeling af hjælpemidler til støtte til disse mennesker og familier. Vi skal have en bedre integrationspolitik og få børn og unge som har det svært løftet op, sådan at alle har en lige chance i Rudersdal kommune.

 • De rette bevillinger af hjælp og støtte til ressourcesvage borgere.
 • En omsorgsfuld kommune med udgangspunkt i den enkelte.
 • En kommune med respekt om de forskelliges ressourcer og behov.

4) Styrkelse af borgernes rettigheder
Der skal skabes større gennemsigtighed i forvaltningens arbejde, så borgerne kan se, at de får den service, de har krav på. Tilliden til det kommunale system skal genoprettes. Denne forandring understøttes af to initiativer:

 • En Whistleblower ordning, så medarbejdernes uden risiko, kan gøre opmærksom på kritiske forhold.
 • En bisidderbank, så borgere hurtigt og effektivt kan få støtte, når de er blevet uretfærdigt behandlet. NemPlads, Etableringen af triatlonruten ved Søllerød Sø, Den pludselige lukning af selvejende institutioner, Vasevejens beslutningsgrundlag, Forholdene omkring udvidelsen af Vedbæk havn, Kajerødskolens lukning, behandlingen af udsatte borgere, samt tvivlsomme fyringer af dygtige medarbejdere og ledere viser med al ønskelig tydelighed, at behovet er til stede.