Hvem er nu lige, der er på børnenes side ??

Christoffer Emil Jørgensen fra Enhedslisten (EL) og Court Møller fra Det Radikale Venstre (B) sammen stillet sig på børnenes side – påstår de – og fejer alle betænkeligheder af vejen ved at bygge et kæmpebørnehus med op til 180 børn på den nuværende Sjælsøhals grund tæt ved Ravnsnæsvej.

Lad mig først slå det fast igen og med 7- tommer søm: Lokallisten har i lang tid argumenteret stærkt for, at vi meget hurtigt skal have løst problemet med de manglende institutionspladser til de mange tilflyttere til kommunen. Derfor kunne det jo umiddelbart være nærliggende, at Lokallisten straks klapper i hænderne over EL og B’s forbrødring om at være dem, der er mest på børnenes side. Men det gør vi ikke i den indpakning, de lægger op til. Vi er fortsat i mod at bygge et kæmpe børnehus med plads til 180 børn – og at nedrive Sjælsøhallen og bruge arealet til dette formål. Ikke mindst når der er alternative løsninger, der langt hurtigere kan løse problemet med de manglende institutionspladser i området.

Court Møller og Christoffer Emil Jørgensen omtaler, at der er blevet fremført to alternativer til at bruge Sjælsøgrunden – men mærkeligt nok uden at fortælle, hvilke alternativer, der er tale om.

Lokallisten har i flere sammenhænge peget på at bygge et nyt børnehus på det allerede tomme kommunale areal, der ligger på Karpevænget med fine tilkørselsforhold og mindst lige så tæt på skov og grønne områder – og som vel og mærke er lige til at bygge på. Ingen har hidtil givet noget argument for at dette areal ikke kan anvendes.

Så det er virkelig svært at forstå rationalet i, at et flertal i Kommunalbestyrelsen har stirret sig så blind på Sjælsøgrunden, hvor byggeri af nyt børnehus først kræver en både forsinkende og fordyrende nedrivning af eksisterende bygninger og også en noget betænkelig ændring af lokalplanen for et ellers fredet område.

Et nyt og for børn og deres forældre overskueligt børnehus på Karpevænget vil sammen med et mindre børnehus i renoverede lokaler i den nuværende Sjælsøhal og sammen med de eksisterende lokaler til fritidsbrugere i Sjælsøhallen samlet set være stærke elementer for lokalmiljøet i hele sjælsøområdet. Det vil Lokallisten fortsat argumentere og kæmpe for – ikke mindst af hensyn til børnene.

Vh

Keld Stattau