Keld Stattau

Den lokale stemme – med kryds ved mit navn den 16. November
vælger du en engageret, mål-rettet og grøn stemme i Rudersdal, som har fulgt det politiske arbejde tæt i de seneste 4 år i Lokallistens baggrundgruppe.

Jeg har boet i Birkerød i snart 40 år og kender de lokale forhold godt i hele Rudersdal. Jeg har i alle årene arbejdet i skole- og institutionsverdenen – og
de seneste år som leder i folkeskolen.

Nu handler det for mig om at kunne påvirke, hvor jeg kan, for at give en bæredygtig verden videre til vore børn og børnebørn.

En særlig politiske interesse ligger naturligt på skoleområdet, hvor udviklingen i Rudersdal med skolesammenlægningerne desværre trak i en gal retning.

Vi har ikke brug for mere topstyring, men skal derimod i den kommende byrådsperiode give større selvforvaltning og flytte ressourcer fra centralt niveau ud på skolerne. Det er muligt!  

Arbejdet i vores institutioner er kernestof for Lokallisten. Også her kan der flyttes flere ressourcer fra central hold til personalet omkring børnene – fx ved at nedlægge områdeledelserne som ledelseslag i systemet.

Endelig vil jeg arbejde målrettet på at gøre Rudersdal energineutralt i løbet af de næste 8 år. År 2050 som mål er ikke ambitiøst nok. Der er nedsat mange udvalg og grupper i de sidste fire år – nu er det tid til handling og konkrete tiltag, som i mange andre kommuner

Ikke mere snak – det er nu, der skal rykkes!