Khaled Mustapha

For mig betyder Birkerød hjem. Her er min hverdag, mine børns start på livet, mine venskaber, og det er her, jeg kender folk og steder. Det er her jeg følger mine børn til sport og her, jeg engagerer mig på deres skole, her jeg træner old boys boksning og her, i naturen og skovene, jeg går tur med min hund. Her jeg oplever at være del af et fællesskab.

Sådan er det også for folk andre steder i Rudersdal – vi bor i Holte, Høsterkøb, Søllerød, Nærum, Birkerød eller et af de andre lokalsamfund og engagerer os i det nære, og det er vigtigt, at vi bevarer og styrker de særlige lokale miljøer. Det er et af de mål, jeg stiller op for – jeg vil arbejde for at skabe rum og økonomi for lokale initiativer, aktiviteter og fællesskaber, for bedre kollektiv transport til alle lokalsamfundene og gode cykelstier til skoler og fritidstilbud. Et andet mål er vores børn og unge. Som far til piger på 11 og 14 og som uddannet pædagog og familiebehandler har jeg både personlig og faglig indsigt i de tilbud, kommunen prioriterer, og dér er plads til forbedring!

Stort er ikke godt for alle børn og unge, og det er vigtigt at kommunen har de rigtige tilbud til alle børn/forældre. Det gælder skolerne, som i dag ikke får ressourcer nok til at niveaudele, tilbyde ekstra hjælp til elever, der hænger bagud i et fag, og inkludere børn med særlige behov. Og det gælder udenfor skolerne, hvor vi skal have større opmærksomhed på børn med brug for en social indsats og på de alt for mange unge, der kæmper med en psykisk sårbarhed. Vi skal lære af, hvordan andre kommuner samarbejder med civilsamfundet om at skabe trygge rammer for sårbare unge, skaffe dem et fritidsjob o.a. Der er meget, der går godt i Rudersdal, bl.a. fordi vi har mange ressourcestærke borgere, men ambitionen må til stadighed være at styrke velfærden også for dem, der har særlige behov og udfordringer.

Jeg er 46 år og jeg har i mange år arbejdet med udsatte børn og unge. Jeg har arbejdet som leder af en ungdomsklub og som projektleder for etablering af en nyt medborgercenter og i dag arbejder jeg som familiebehandler i Gribskov kommune. Jeg har boet i Birkerød siden jeg var 16 år.

Da jeg traf min hustru Majbrit, flyttede vi til København, hvor jeg var medlem af Borgerrepræsentationen for Enhedslisten. Efter 5 år trak lysten til at bo i Birkerød igen og vi flyttede tilbage, da vi skulle have børn. Jeg tror på, at jeg sammen med de andre fra Lokallisten kan gøre noget godt for kommunen. Jeg vil i de næste par måneder forsøge at lytte til så mange muligt, der vil fortælle, hvad de mener er vigtigt for vores kommune. Jeg tror nemlig på at politisk dialog består af at finde ind til vores håb og drømme, at lytte og så evner at omsætte det til praktisk politik. Så har du et budskab, et ønske eller en fortælling, så skriv den meget gerne her i kommentar feltet. Jeg læser og lytter. Jeg håber at du vil overveje at udvise tillid til mig og sætte dit kryds ved mit navn til kommunalvalget den 16 november 2021.