Kommunalbestyrelsen 2014-18

Maria Steno

Medlem af: Miljø- og Teknikudvalget og Børne- og Skoleudvalget. Medlem af Lokallistens bestyrelse. 

MariaFødt 1979. Indvalgt siden 1998.
Rådgiver i public relations og public affairs samt partner i Geelmuyden.Kiese.

Særlige fokusområder: 

borgerinddragelse og dialog, målrettet og tilstrækkelig kommunal kommunikation, samt en effektiv og engageret offentlig forvaltning,

 • at invitere og fastholde flere børnefamilier i Rudersdal
 • at sikre Rudersdal et skolevæsen blandt de bedste i landet med en klar målsætning og social profil,
 • at sikre et kvalitets- og læringsfokuseret dagpasningstilbud – det betyder også højere normering og dagtilbud i nærmiljøet,
 • at sikre liv og aktivitet i kommunen og vores byer. Vi skal mødes om oplevelser lokalt.
 • at bidrage til at skabe en kommune med forståelse og plads til erhvervs- og handelslivet.
 • mere fokus på klima, miljø og natur

Kontakt:
Mail: MAR@rudersdal.dk
Telefon: 28567466

Facebook-profil.
LinkedIn-profil.

Axel Bredsdorff

Medlem af: Formand for Byplanudvalget, medlem af Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Bycenterudvalget. Medlem af Vedbæk Havns bestyrelse og Rudersdal Kommunes repræsentant i Usserød Å-projektet.
Gruppeformand.

AxelFødt 1953. Indvalgt siden 1986
Vicerektor, cand. scient. på Frederiksværk Gymnasium og HF

Særlige fokusområder:

 • en veldrevet kommune, hvor kvaliteten af den leverede service er i top
 • fremme af miljørigtige og bæredygtige løsninger på lokal plan, så vi ikke overbelaster vores miljø
 • et offentligt fællesskab altid parat til at tage hånd om de svageste, samt
 • at styrke lokalsamfundene og tage hånd om vores uvurderlige kultur- og naturværdier.

Kontakt:
Mail: AXB@rudersdal.dk
Telefon: 72681084

Anna Scharling Brun

Medlem af: Kultur- og fritidsudvalget og Social- og sundhedsudvalget.

AnnaFødt 1968. Indvalgt siden 2010.
Gymnasielærer, cand. mag. på Nærum Gymnasium.

Særlige fokusområder:
Vi skal forbedre forholdene for børnefamilier i kommunen herunder:

 • sørge for mindre børneinstitutioner i nærområdet hhv. forhindre at mange institutioner lukkes og lægges sammen.
 • antallet af fritidstilbud til børn og unge bør øges og forefindes i nærområdet og ikke overvejende på f.eks. Mariehøjcentret.
 • sikre skoleveje med cykelstier f.eks. på Dronningaards Allé.
 • forbedre forholdene på kommunens skoler. D.v.s. flere penge til bøger, renovering etc. Indsats for fastholdelse af lærere i folkeskolen.

Kontakt:
Mail: ABRU@rudersdal.dk
Telefon: 28737974

Mona Madsen

Medlem af: Kultur- og fritidsudvalget.

MonaFødt 1951. Indvalgt i 2014.
Fritids- og kulturchef i Solrød Kommune.
Medlem af arrangørudvalget bag BogForum. Formand for BogForums Debutantpriskomité.

Særlige fokusområder:

 • Der skal være skoler og pasningstilbud i lokalsamfundene med plads til individualitet og mangfoldighed.
 • Gode muligheder for fysisk aktivitet i institutioner, skoler og fritid – faciliteter både til organiseret og selvorganiseret idræt og motion.
 • Varierede, gerne nyskabende kulturtilbud med fokus på aktiv medvirken og inddragelse
 • Attraktivt, decentralt butiksliv og innovative boligmiljøer, hvor fællesskab på tværs af familieformer kan trives.
 • Støtte til vedvarende energi, miljøbeskyttelse og ”grønne” driftsløsninger.
 • Erhvervsvenlighed, eksempelvis gennem smidig og effektiv kommunal sagsbehandling.
 • Et godt arbejdsmiljø i kommunen – og medarbejdere, der tør sige deres mening.

Kontakt:
Mail: MOMA@rudersdal.dk
Telefon: 72681093

Hjemmeside.
Facebook.
LinkedIn.