Kommunalbestyrelsen 2022-25

Anne Christiansen

Formand for Børne- og Skoleudvalg. Medlem af Økonomiudvalget og af Klima- og Miljøudvalget

Indvalgt i 2017. Har tidligere været formand for Børne- og Skoleudvalget i Birkerød Byråd og under den tidligere kommunalbestyrelse formand for Byplanudvalget .

Uddannet miljøbiolog,
ansat i en arbejdsløshedskasse, hvor hun arbejder med ledelse, planlægning og arbejdsmarkedspolitik.

Særlige fokusområder:

  1. Sundt klima. Vi skal alle gøre, hvad vi kan for at begrænse udledningen af CO2. Kommunen skal gå forrest og inspirere og støtte borgerne.
  2. Flere børnefamilier. Vi skal gøre det attraktivt at have børn i Rudersdal.
  3. Vi skal passe på vores grønne omgivelser; vandmiljøet i vandløb og søer skal bedres.

Kontakt:
achri@rudersdal.dk

Tlf: 72 68 10 81
Facebook

Khaled Mustapha

Næsteformand i Social- og Sundhedsudvalget, medlem af Kultur- og fritidsudvalget,

Bor i Birkerød. Indvalgt i 2021.

Særlige fokusområder:

  • Børn & unge. Det er vigtigt at kommunen har de rigtige
    tilbud til alle børn/forældre. Det gælder skolerne, som i dag ikke får ressourcer nok til at niveaudele, tilbyde ekstra hjælp til elever, der et fag, og inkludere børn med særlige behov.
    .
  • Lokale initiativer. Jeg vil arbejde for at skabe rum og økonomi for lokale initiativer, aktiviteter og fællesskaber, for bedre kollektiv transport til alle lokalsamfundene og gode cykelstier til skoler og fritidstilbud.

Kontakt:
Mail: Khmu@rudersdal.dk
Mobil: 72681084

Facebook.