Kommunalbestyrelsen 2018-21

Anne Christiansen

Formand for Byplanudvalget, medlem af Miljø- og teknikudvalget, Økonomiudvalget og Bycenterudvalget.

Indvalgt i 2017. Har tidligere været formand for Børne- og Skoleudvalget i Birkerød Byråd.

Uddannet miljøbiolog,
ansat i en arbejdsløshedskasse, hvor hun arbejder med ledelse, planlægning og arbejdsmarkedspolitik.

Særlige fokusområder:

 1. Sundt klima. Vi skal alle gøre, hvad vi kan for at begrænse udledningen af CO2. Kommunen skal gå forrest og inspirere og støtte borgerne.
 2. Flere børnefamilier. Vi skal gøre det attraktivt at have børn i Rudersdal.
 3. Vi skal passe på vores grønne omgivelser; vandmiljøet i vandløb og søer skal bedres.

Kontakt:
achri@rudersdal.dk

Tlf: 72 68 10 81
Facebook

Trine Dybkjær

Medlem af: Børne- og Skoleudvalget, Erhvervsudvalget

Bor i Søllerød. Indvalgt i 2017.

Særlige fokusområder:

 • Børn & unge, læring & trivsel! Vi skal investere mere i vores børn og unge, så de kan vokse op i tryghed med overskud til at udvikle sig fagligt som socialt. De skal have det bedste afsæt for en dag at blive ansvarsbevidste og kompetente verdensborgere.
 • Flere arbejdspladser tættere på. Vi skal tiltrække flere virksomheder med den kvalificerede arbejdsstyrke, vi har. Styrke samarbejdet mellem erhvervsliv og vores uddannelsesinstitutioner. Hverdagen skal hænge sammen. Kortere grøn transport er vigtigt.

Kontakt:
Mail: trdy@rudersdal.dk
Telefon: 72 68 10 88

Facebook.

Mona Madsen

Medlem af: Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget

Født 1951. Indvalgt i 2014.
Uddannet bibliotekar, Master i Oplevelsesøkonomi. Tidligere bl.a. Fritids- og kulturchef i Solrød Kommune.

Særlige fokusområder:

 • Der skal være skoler og pasningstilbud i lokalsamfundene med plads til individualitet og mangfoldighed.
 • Gode muligheder for fysisk aktivitet i institutioner, skoler og fritid – faciliteter både til organiseret og selvorganiseret idræt og motion.
 • Varierede, gerne nyskabende kulturtilbud med fokus på aktiv medvirken og inddragelse
 • Attraktivt, decentralt butiksliv og innovative boligmiljøer, hvor fællesskab på tværs af familieformer kan trives.
 • Støtte til vedvarende energi, miljøbeskyttelse og ”grønne” driftsløsninger.
 • Erhvervsvenlighed, eksempelvis gennem smidig og effektiv kommunal sagsbehandling.
 • Et godt arbejdsmiljø i kommunen – og medarbejdere, der tør sige deres mening.

Kontakt:
Mail: MOMA@rudersdal.dk
Telefon: 72681093

Hjemmeside.
Facebook.
LinkedIn.