Kultur & fritid

Kultur og fritidstilbud til alle

IRudersdal Kommune skal er kendt for et varieret fritids- og kulturtilbud til såvel bredden som eliten. Det giver samvær, netværk, glæde og sundhed – og selv om kommunen sætter rammerne og på mange områder tilbyder professionel indsats, er det i høj grad også frivillige indsatser og selvorganiseret aktivitet, som er med til at skabe mangfoldigheden.


Vi går ind for, at der skal være gode og tilgængelige idrætsfaciliteter i alle kommunens bysamfund, og at brugen skal optimeres gennem let anvendelige bookingsystemer, der også gør det muligt for ”foreningsløse” at bruge ledige timer. På samme måde kan daginstitutioners og skolers legepladser være tilgængelige for lokalområdet. Vi har mange idrætsfaciliteter i kommunen, men der opstår hele tiden nye behov. Der skal derfor være ressourcer til at bygge om, bygge til og til at lave helt nye faciliteter, når interessen for nye sportslige udfoldelser opstår. Et fint eksempel er den nyetablerede skater-park ved Birkerød Idrætscenter.


Rudersdal kommune skal fortsat yde underskudsgaranti til lokalt opståede kulturelle aktiviteter uanset om de er ét-årige eller fler-årige. Faktisk synes vi det er bedre at støtte nye initiativer frem for at give massiv støtte til aktiviteter, der har vist sig bæredygtige gennem mange år.
På biblioteksområdet ser vi gerne en fornyet debat om bibliotekets fremtidige opgaver – og en decentralisering af strukturen, således at de stærkt nedskårne filialer i Vedbæk, Nærum og Holte får bedre vilkår.


Lokallisten ønsker en gennemgang af hele strukturen på kulturområdet – eksempelvis på udstillings-, arkiv- og museumsområdet, hvor der er et skrigende behov for at etablere nogle bedre samarbejdsstrukturer mellem de forskellige institutioner. Et mål kunne være at også museumsaktiviteten i den nordlige del af kommunen kom ind som en selvstændig del af det statsanerkendte Rudersdal Museer, på samme måde som