Lokalpolitik og borgerinddragelse

  • Lokallisten er ikke bundet af landspartiernes ideologiske holdninger.
  • Vi tager konkret stilling i alle sager i overensstemmelse med vores værdigrundlag.
Bydele og lokalsamfund

Det særlige ved Lokallisten er, at vi uden en landspolitisk overbygning står frit til at basere vores beslutninger på lokale forhold og erfaringer, i dialog med borgerne og med øje for udviklingen i verden omkring os. Vi ser åbent og nuanceret på problemer og muligheder, og vi ønsker en fordomsfri politisk debat.
I langt de flest sager kan borgerne blive inddraget fra starten – både i afdækning af problemer og i udvikling af løsninger. I en kommune som vores er der mange, som kan bidrage med nye idéer og kvalificere vores beslutninger – ikke mindst de aktive, som selv tager ansvar i vuggestuen, børnehaven, skolens klasseråd og bestyrelse og de mange sociale og kulturelle foreninger.
Lokallisten vil fremme borgernes involvering i den daglige forvaltning af vores fælles anliggender, og kommunen skal være med til at skabe gode rammer for selvorganisering af aktiviteter og løsninger.

<–Tilbage til oversigt

Er dette område vigtigt for dig?

Så skulle du tage at læse om:

Axel Bredsdorff
– Bliv hørt

Luc de Visme
– Liv i byerne