Maria Steno (Borgmesterkandidat)

Maria

Mine mærkesager

  1. Nye tider. Vi skal have en mere åben og ivrig kommune, som lytter og tør gennemføre nye ideer. Det skal være en levekommune hvor også erhvervs- og handelslivet er i fokus. Jeg ønsker liv og aktivitet i vores bymidte over hele kommunen, da de fungerer som lokale samlingspunkter. Derfor ser jeg også på udfodringerne i Birkerød med største alvor, og jeg vil hvis jeg bliver borgmester sætter mig personligt i spidsen for indsatsen. Det kunne f.eks. være ved at etablere et børnekulturhus i Birkerød hovedgade, øge tilgengængeligheden og synligheden af byen. I Trørød vil jeg støtte det udviklingsprojekt grundejerforeningen har fremlagt,  I Holte mener jeg især det er idrætsmulighederne, vi skal have fokus på med en udvidelse af Holtehallerne og en instandsættelse af den gamle restaurantbygning så foreningerne kan bruge den. I Vedbæk vil de mange nye boliger på Henriksholm styrke butikslivet, men kræve en ny daginstitution og bedre fritids- og idrætsfacilteter, det skal vi være på forkant med. I Nærum er en af de store udfordringer den manglende sammenhæng og synergi mellem de forskellige områder, derfor skal vi tænke tingene mere sammen og vi skal ikke være bange for også at ændre butiksstrukturen og f.eks. udvide Superbest.
  2. Nærmest dig. Lokallisten vil sikre, at alle områder i kommunen har lokale institutioner, skoler og ældretilbud. Og vi skal være meget bedre til at lytte til lokale ønsker og behov. Jeg vil give mere indflydelse til brugerne, og jeg bruge skattepengene nærmere borgerne og børnene. Bl.a. skal der være mere personale i børnehaverne om morgenen; og skolerne skal have økonomisk råderum til at sikre en succesfuld implementering af skolereformen i samarbejde med lærerne, forældrene og eleverne og inklusion skal være en berigelse ikke en besparelse. Det mener jeg er de to vigtigste prioriteringer i den kommende periode.
  3. Mere for pengene. Vi skal ikke betale mere skat, end der er brug for, Jeg er meget optaget af, hvordan vi får størst mulig værdi ud af vores skattekroner. Jeg mener, forenkling, afbureaukratisering og tillid er nøgleord, og så skal vi bruge skattekronerne til at skabe liv lokalt. Det kræver fokus på bymiljøer, handels- og erhvervsliv, og ikke mindst børn-og skoler.  Det vil være rettesnoren for min økonomiske prioritering samtidig med jeg aldrig glemmer miljø- og klimaperspektivet.

Kontakt mig her:

Facebook

maria.steno@gknordic.com

Mobil: 2856 7466

Adresse: Bregnerødvej 17, 3460 Birkerød

Om Maria

Politiker, rådgiver og direktør, stod der som overskrift, da jeg i 2013 blev udnævnt til en af Danmarks 100 talentfulde erhvervsfolk.

Berlingske havde glemt det vigtigste. Jeg er først og fremmest mor til to dejlige børn, Georg på 6 år på Toftevangskolen og Vera på 3 år, som gør i børnehave i Lyngborghave. Når jeg bliver borgmester vil det være første gang i Rudersdal, borgmesteren selv kender hverdagen med børn i dagtilbud og skole.

Jeg lytter meget (med hovedet på skrå), og jeg elsker at få og realisere ideer. Det er det engagement, der driver mig i Lokalpolitik. Sammen med en stor nysgerrig på mennesker og lysten til at lære nyt og blive klogere.

Jeg ønsker at skabe en kommune med udgangspunkt i de nære behov.

Derfor stiller jeg op:
Jeg ønsker det skal være nye tider i Rudersdal. Vi skal ikke være tilfredse med at være en behagelig sovekommune eller på at vinden blæser i vores retning eller finanskrisen stopper. I stedet skal borgmesteren hverdag arbejde stenhårdt på at skabe en kommune med liv og aktivitet lokalt, hvor flere bidrager til fællesskabet og flere får gavn af fællesskabet. Med andre ord ønsker jeg en kommune hvor du bliver hørt, der hvor du gerne vil have indflydelse – nemlig helt lokalt i dine børns skole eller på dine forældres plejehjem. Samtidig vil jeg give personalet større frirum og vise tillid til de kan vurdere hvad der giver mest værdi i situationen. Det tror jeg vil skabe en bedre kvalitet og mere liv.

Målet er at give dig indflydelsen nærmere dig. Se min valgvideo her

Eller læs den tale jeg har skrevet om min motivation for at stille op til kommunalvalget: jeg lover dig den er både politisk og personlig. Du kan også følge med på facebook.

Min politiske baggrund:
Jeg har sidder i kommunalbestyrelsen siden 1997, hvor jeg blev valgt som landets yngste. Så jeg har efterhånden en del erfaring og føler mig godt rustet til at tage skridtet fuldt ud som borgmester. I dag sidder jeg i Social- og sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.Men i tidligere perioder har jeg været medlem af alt fra børne- og skoleudvalget, kultur- og fritidsudvalget, økonomiudvalget til social- og sundhedsudvalget og har også været formand for ungdomsskolebestyrelsen i løbet af perioden.

Erhverv/uddannelse:
Jeg arbejder i dag som adm. direktør i kommunikationsbureauet Geelmuyden.Kiese, hvor jeg I dag leder små 30 medarbejdere og har både top- og bundlinje ansvar, som det så smukt hedder. Jeg er derfor en af de få kommunalpolitikere som også har ledererfaring fra det private erhvervsliv og som er privatansat, Derfor mener jeg også, jeg vil have forudsætningerne for at styrke Rudersdals indsats på erhvervsområdet,

Jeg har en bredt sammensat uddannelse, så jeg også teoretisk kender bade til den private og offentlige sektor. Jeg er uddannet Cand.Scient.Adm, fra RUC, Master of European Business and Business Administration fra Lund Universitet og endelig Bachelor of International Business, CBS. Jeg har gået i folkeskole på Parkvejskolen, det der i dag hedder Birkerød skolen. Jeg brugte det meste af min tid på elevrådsarbejde men elskede i øvrigt samfundsfag og tysk.

Se artikel om at være karrierekvinde i politik.