Mona Madsen

Da jeg kom i byrådet i 2014, troede jeg naivt, at vi skulle have spændende politiske diskussioner på tværs af partierne. 
Sådan blev det desværre ikke helt. Alt for ofte bliver vi politikere brugt som ”gummistempler” på forvaltningens indstillinger, uden beskrivelse af alternativer. Og store beslutninger tages inden møderne i lukkede magt-alliancer. 

Jeg har været med til at lave en fin borgerdialog-politik, hvor der står at borgerne skal inddrages fra starten – at kritik bydes velkommen – og at fejl erkendes. Sådan er det bare ikke. Se bare, hvor lidt der blev lyttet til borgerne omkring Vedbæk BibliotekskolesammenlægningerneHoltehallen m.m. Og gentagne beretninger om dårlig ledelse, forkerte afgørelser og misrøgt på ældreinstitutioner viser, at kulturen skal ændres.

Jeg tror stadig, at kommunen kan styres bedre, og derfor stiller jeg op igen. Vi skal af med den hårdnakkede tro på stordrift, topstyring og centralisering, og i stedet være mere åbne over for de enkelte lokalsamfunds, institutioners og borgeres behov. 

I mange år var jeg bibliotekschef i Birkerød. Efter kommunesammenlægningen blev jeg chef for Kultur-Fritid-Bibliotek i en anden kommune. Nu er jeg en munter pensionist, der nyder tennis, badminton, traveture, kulturelle oplevelser – og børnebørn!

Et af mine mål er at ændre den lukkede og arrogante politiske kultur – for i stedet at lægge diskussioner åbent frem, lytte til borgerne og erkende, når man bliver klogere. Eksempler med Vedbæk Bibliotek, Holtehal 3, skolesammenlægninger m.m. viser, at selvkritik og mod til at ændre dårlige beslutninger har trange kår. 

Jeg vil også gøre Rudersdal Kommune til en bedre arbejdsplads – trygge medarbejdere, som tør tænke selv, og som ikke snøres ind i overflødigt bureaukrati, kan drive kommunen langt videre. 

Vi skal væk fra den stive kassetænkning, og hellere forebygge end lappe på skader. Eksempel: Hellere lidt dyrere kvalitet, god plads og individuel omsorg i den tidlige alder end meget dyrere foranstaltninger, når et svigtet barn kommer ud af kurs… Og hellere små, nære institutioner og skoler som er med til at holde liv i lokalsamfundene, end millionudbygning af store huse, som også kræver nye skoleveje etc. Lokalsamfundene skal holdes i live med institutioner, skoler, kultur og gode trafikforbindelser. Der skal kæmpes for at bevare de få tilbageværende små institutioner og dagplejen, og for i det hele taget at have et forsvarligt niveau på børneområdet. Jeg ser gerne at institutionerne får mere selvstændighed uden fjerne områdeledere, og på skoleområdet håber jeg at de sammenlagte skoler igen kan blive selvstændige og slippe for forvaltningens stramme styring. 

Idræts- og kulturlivet er med til at gøre os til en attraktiv bokommune, og vi skal derfor sørge for at man overalt i kommunen har mulighed for aktiv deltagelse og oplevelser. Jeg vil hellere bruge penge på borgernes/foreningernes egne aktiviteter end på begivenheder som cykel-VM, og hvis jeg skal vælge mellem prestigeprojekter som bygning af et nyt museum til Vedbækfundene, og et ordentligt biblioteksvæsen, også i Vedbæk – så vælger jeg biblioteket. 

De ældre skal have støtte og omsorg til en værdig alderdom, hvor ensomhed og isolation undgås, og helbredsproblemer forebygges med fysisk aktivitet og genoptræning. 

Rudersdal skal være attraktiv for erhvervslivet, og et af midlerne er at effektivisere den kommunale sagsbehandling. Vi må kunne lære af de kommuner, som gør det bedre. 

Vi skal tænke på miljøet og på vores efterkommere – støtte vedvarende energi, og begrænse forurening eller belastning af vores unikke natur. Vi har fået en bedre affaldssortering, men mangler stadig, at borgerne får lov til at klunse på genbrugspladsen.

Om mig: Jeg er uddannet bibliotekar og Master i Oplevelsesledelse. Mit seneste job var som Fritids- og kulturchef i en kommune syd for København. Derudover var jeg i mange år folkebibliotekernes repræsentant i den årlige bogmesse, og formand for BogForums Debutantpriskomite. 

Nu er jeg en aktiv pensionist, som ud over byrådsarbejdet bruger meget tid på tennis, badminton, kulturelle oplevelser, WordFeud – og børnebørn. Læs mere om mig på www.monamadsen.dk