Natur og biodiversitet

Naturen – beskyttelse og benyttelse

Naturen er en af de helt store kvaliteter ved at leve i Rudersdal.

Vi skal have nem adgang fra boligområderne til den omgivende natur, så alle får mulighed for at komme ud. Stinettet skal udbygges, så der er et sammenhængende net af naturstier fra Øresund til Sjælsø og Furesø.

Muligheden for at færdes langs kysten skal forbedres.

Under Corona lærte skoler og daginstitutioner at bruge naturen; det skal de fortsætte med.

Rude skov og Jægersborg Hegn bliver af Naturstyrelsen udlagt til urørt skov. Det giver mulighed for en større artsrigdom når træerne får lov til at blive liggende, når de vælter.

Også i kommunens egne skove eksperimenteres der med øget biodiversitet med kvasbunken, aldring af træer mm.

Alt sammen rigtigt gode tiltag i den rigtige retning. Men vi skal alle sammen bidrage til biodiversiteten ved at give plads til de vilde blomster i haven og langs fortovet. Vi skal ændre vores syn på hvad der er pænt og velholdt.

Der skal fortsat være en klar adskillelse mellem land og by. For at bevare de unikke landskaber skal vi være meget restriktive med hvad der tillades i det åbne land.