Ny stil: Borgernes kommune

Lokallisten vil:

  • Arbejde aktivt for en kulturændring i kommunen, hvor talen om at være i øjenhøjde med borgerne bliver konkret – ved at vi behandler dem mere ligeværdigt i hverdagen.
  • Undersøge, om kommunes biblioteker kan lette borgerne hverdag ved at overtage nogle af de opgaver, Borgerservice varetager.
  • Oprette en whistleblower-ordning, så medarbejderne trygt kan ytre sig om kritisable forhold – og vi som borgere kan føle os trygge ved, at der ikke skjules noget for os, som vi har ret til at vide besked med.
  • Tage initiativ til at inddrage berørte interesseorganisationer, foreninger og andre relevante aktører på et tidligt tidspunkt, når væsentlige beslutningsforslag skal udarbejdes – så vi i videst muligt omfang undgår fastlåste konflikter, som f.eks. Vasevejprojektet har givet anledning til.
Ny stil borgernes kommune

Ganske mange borgere har oplevet at blive mødt med en holdning, de oplever som arrogant, når de har fremført klagepunkter over for Rudersdal Kommune. Den efterhånden alt for velkendte sentens “Der er ikke noget at komme efter” hører vi også her. Og samtidig får vi mere end antydet gennem kommunens fortællinger om sig selv i lokalaviserne og andetsteds, at med alt det gode, den gør for os, burde vi Rudersdal-borgere være de lykkeligste mennesker i hele verden. For alt er jo fantastisk godt.

Uden at sige for meget, kan man nok fastslå, at det kommunale system udviser visse tegn på selvfedme: Hvad fatter gør, er altid det rigtige – det var det under Kong Fabrin, og det er det stadigvæk.

I de mange år under hans og Venstres ledelse har der udviklet sig en politisk kultur i kommunen, hvor de partier, der var inde i varmen, afklarede alle uoverensstemmelser bag lukkede døre, inden en sag kom frem i kommunalbestyrelsen. Derefter blev de kørt planmæssigt igennem systemet, hvor ledere og medarbejdere forventedes at holde mund og gøre, hvad der blev sagt. Indvendinger er blevet opfattet som illoyalitet. Denne kultur er ikke befordrende for den nytænkning, kommunen i øvrigt gerne vil fremme, og den er bestemt heller ikke fremmende for personalets trivsel. Og der har desværre været et par eksempler på, at dygtige ledere og medarbejdere er blevet fyret under omstændigheder, der åbenbart ikke har tålt dagens lys.

Whistleblower-ordning kan sikre større gennemsigtighed
Lokallisten ønsker derfor, at der snarest oprettes en whistleblower-ordning i kommunen, så medarbejderne har mulighed for at gøre opmærksom på kritisable forhold – uden personlig risiko. Kommunen er vores fælles overbygning, og vi har som borgere krav på gennemsigtlighed i dens arbejde og sikkerhed for, at vi får den service, vi har krav på. Og kommunens medarbejdere skal have den samme gode behandling, vi selv forventer at få på vores egen arbejdsplads.

Mange år med lukkede beslutningsprocesser og uden reel kamp om pladsen for bordenden ved kommunevalgene har skabt en blodfattig lokalpolitisk debat. Med Fabrins tilbagetæden håber vi, at der igen vil komme blodomløb i systemet, og at flere partier vil turde byde ind på borgmesterposten og således give borgerne reelle valgmuligheder – at det vil blive vælgerne, og ikke bare en lille gruppe partiledere, der kommer til at bestemme, hvor skabet skal stå. Samt at der også imellem valgene vil blive markeret tydeligere forskelle på partiernes politik, til gavn for borgernes politiske engagement.

Vi LYTTER
Men hvad med de nye tiltag for at komme i tættere dialog med borgerne – Rudersdalmødet og Folkemødet? Jo, det er god initiativer, som vi støtter, men vi er i tvivl om hvor dybt viljen til også at LYTTE til borgerne stikker. F. eks. gennemtromlingen af Vasevejprojktet, lukningen af Kajerødskolen og pludselige beslutninger om at nedlægge daginstitutioner overbeviser ikke om, at kommunen nu vil blive mindre egenrådig. Og når man i den forløbne periode har valgt at ignorere lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening – som kommunen tidligere har haft et tæt samarbejde med – i to store sager: Vasevejprojektet og fredningen af Søllerød Naturpark, ja, så er “Vi alene vide” tilsyneladende fortsat kommunens motto…

Naturligvis kan og skal en kommunalbestyrelse nu og da træffe beslutninger, som er til gene for en gruppe borgere. Men udgangspunktet må være, at man tager en respektfuld dialog med de berørte og tage de hensyn, der kan tages – inden for rimelighedens grænser.