Om Lokallisten

Lokalpolitik er alt for vigtigt til, at vi kan overlade det til landspartierne

For over 30 år siden var vi en gruppe borgere, som engagerede os lokalt i daginstitutioner og skoler, i ”Projekt Hus”, i teaterforeninger og i alle mulige andre foreninger. 

Vi oplevede hvordan den kommunale politik, der blev ført, ikke hang sammen med det, der var vigtigt for os og mange andre borgere. Der var behov for en stemme i byrådet, som ikke bare tog afsæt i landpolitiske hensyn.

Det resulterede i, at Lokallisten blev dannet i 1984.

Vi lykkedes med at opnå valg til byrådet og slå hul i den mur at skepsis, som vi var blevet mødt med. Vi viste, at det kunne lade sig gøre at ændre på tingene og skabe prioriteringer med afsæt i lokale forhold på en lang række borgernære områder som skoler, institutioner og mange natur- og kulturområder.

Denne gang fik vi 2905 stemmer og to mandater. Vi er gået ind i konstitueringen efter valget i november 2021og har fået et vigtigt ansvar med formandskabet af Børne- og Skoleudvalget. Vi har beklædt alle poster som borgmester, viceborgmester og udvalgsformænd, og vi involverer os i alle typer af udvalg, foreninger, bestyrelser, borgerinitiativer og andre fællesskaber. Vi har været med til at skabe mange varige resultater.

Den LOKALE erfaring og viden er stor i Lokallisten. Der er altid nogen, vi kan spørge til råds, og vi lytter også gerne til borgere uden for vores egen kreds. Lokallisten har ikke en fasttømret ”ideologi”, men vi arbejder ud fra en lang række værdier, som har været de samme i hele vores historie:

Mission
Vi ser det som vores hovedopgave at fremme borgernes engagement, og at føre politik i dialog med borgerne. Vi vil føre den åbne dialog helt frem gennem beslutningsprocesserne! Derfor stiller Lokallisten op til kommunevalgene. 

Lokallistens værdier:

fx i vores skoletilbud, daginstitutioner, fritidsaktiviteter, aktivitetscentre og ungdomsmiljøer
fx omkring vores kulturcentre, aktivitetshuse for seniorer, foreningslivet og lokalsamfund.
fx ved i socialpolitikken at fokusere på dem, der har det sværest, og ved at sikre stabile økonomiske rammer
fx indenfor klimatilpasning, naturforvaltning og sikring af kulturværdier
fx ved at anerkende at alle løsninger skal tilpasses lokalområdets natur, kultur og ressourcer
fx ved hele tiden at finde veje, der giver borgerne bedre adgang til beslutningsprocesserne
fx ved at udvikle nye løsninger lokalt, også hvor borgere, private og det offentlige går sammen om udførelsen.

MEN først og fremmest har vi en helt afgørende TILLID til borgerne og TILLID til, at borgerne kan og vil tage ansvar for både fællesskabet og sig selv. Dengang i 1984 syntes vi, at lokalpolitikken skulle tage afsæt i lokale forhold og i at inddrage borgerne mest muligt i de beslutninger, der direkte vedrørte dem.
Det synes Lokallisten stadigvæk.

Læs mere om vores politiske program her


Mennesker bag Lokallisten

LokalListen har en stor gruppe engagerede medlemmer, men glæder os altid over at blive flere. Se her de medlemmer af LokalListen som repræsenterer os i kommunalbestyrelsen, til valget og i vores forening:

I 2021 fik Lokallisten 2 mandater. 9,1 procent stemte på os, i alt fik vi 2905 stemmer. De to valgt blev: Anne Christiansen og Khaled Mustapha.