Om Lokallisten

Lokallisten er uafhængig af landspolitiske interesser og partipolitiske bindinger. Listen består af en mangfoldighed af engagerede borgere med en fælles vision, mission og værdigrundlag.

Lokallisten har eksisteret i over 25 år og er i dag kommunens næststørste parti med 19 pct. af stemmerne og 4 mandater i kommunalbestyrelsen.

Læs i øvrigt også om Lokallisten på Wikipedia.

Vision
Vores vision er at skabe et åbent og engagerende lokalt demokrati med politiske løsninger, der udspringer af lokale ønsker og behov med ansvar overfor den nationale og globale udvikling. Der skal være fælles rammer om de store linjer og frihed til at udfylde dem på forskellige måder i balance mellem hensynet til helheden og hensynet til den enkelte borger.

Mission
Vi ser det som vores hovedopgave at fremme borgernes engagement, og at føre politik i dialog med borgerne. Vi vil føre den åbne dialog helt frem gennem beslutningsprocesserne! Derfor stiller Lokallisten op til kommunevalgene. 

Værdier
Værdierne er styrende for vores daglige arbejde i og udenfor kommunalbestyrelsen
– Nysgerrighed og nærvær
– Kreativitet og grundighed
– Mod og mangfoldighed

Læs mere om vores politiske program her.

Vedtægter for LokalListen Rudersdal

Mennesker bag Lokallisten
LokalListen har en stor gruppe engagerede medlemmer, men glæder os altid over at blive flere. Bliv medlem. Se her de medlemmer af LokalListen som repræsenterer os i kommunalbestyrelsen, til valget og i vores forening:

Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Kandidaterne
Bestyrelsen

Lokallistens historie:
Lokallisten blev stiftet i 1984 som en politisk bevægelse for folk, der ønskede at arbejde tværpolitisk i lokalsamfundet Birkerød Kommune. Ønsket om at sikre borgerne mere indflydelse og modstand mod skolelukninger var den konkrete anledning.

Lokallisten stillede første gang op til byrådsvalg i 1985 og fik indvalgt 2 repræsentanter. Heriblandt Axel Bredsdorff som stadig er aktiv i listen. I de efterfølgende år øgedes opbakningen ved valgene, så Lokallisten i 1998 var største gruppe i byrådet (5 ud af 17). I årene 1998-2007 var Lokallisten en del af borgmesterkoalitionen i Birkerød kommune, sammen med Socialdemokraterne, Konservative og Radikale. I 2005 skiftede Lokallisten navn til Lokallisten i Rudersdal i forbindelse med kommunesammenlægningen med Søllerød kommune. Siden har vi arbejdet for at borgerne bliver hørt i hele kommunen og vi har haft fokus på alle lokalområdernes betydning og egenart.

Ved valget i 2005 fik vi næsten 5.000 stemmer omkring en fjerdedel i gamle Søllerød kommune, der rakte til 4 mandater i kommunalbestyrelsen i Rudersdal. I 2007 valgte en socialdemokrat at skifte til Lokallisten, så dermed blev vores repræsentation forøget til 5. Ved valget i 2009 fik vi igen 4 mandater, og en pæn stemmemæssig fremgang igen, igen. Særligt blev valget i 2009 et gennembrud for Lokallisten i den sydlige ende af kommunen hvor vi fik over 10 procent af stemmerne. Vi er også i den nuværende periode repræsenteret i alle fagudvalg i Rudersdal.

Vi ser frem mod valget 2013 med stor optimisme og mærker en stor opbakning over hele kommunen.