Politisk kultur

Den politiske og forvaltningsmæssige kultur skal præges af tillid

  • Rudersdal kommune skal være karakteriseret af en tillidsbaseret kultur, både ledelsesmæssigt og i forholdet mellem forvaltningen og borgerne.
  • Vi skal have en ’borgerrådgiver’, som uafhængigt kan tale borgernes sag overfor ’systemerne’
politisk_kultur

Det særlige ved Lokallisten er, at vi uden en landspolitisk overbygning står frit til at basere vores beslutninger på lokale forhold og erfaringer, i dialog med borgerne og med øje for udviklingen i verden omkring os. Vi ser åbent og nuanceret på problemer og muligheder, og vi ønsker en fordomsfri politisk debat.
I langt de flest sager kan borgerne blive inddraget fra starten – både i afdækning af problemer og i udvikling af løsninger. I en kommune som vores er der mange, som kan bidrage med nye idéer og kvalificere vores beslutninger – ikke mindst de aktive, som selv tager ansvar i vuggestuen, børnehaven, skolens klasseråd og bestyrelse og de mange sociale og kulturelle foreninger.
Lokallisten vil fremme borgernes involvering i den daglige forvaltning af vores fælles anliggender, og kommunen skal være med til at skabe gode rammer for selvorganisering af aktiviteter og løsninger.

<–Tilbage til oversigt