Seniorpolitik

Lokallisten vil:

  • Én indgang til systemet og personlig kontakt.
  • Forebyggende indsats – hjælp til at klare sig selv.
  • Velfærdsteknologi med et minimum af tvang.
  • Slip personalets faglighed og engagement løs.
  • Kollektivbebyggelser, beskyttede boliger.
  • Respekt og medinddragelse.
  • Aktivering – fysisk og psykisk.
seniorpolitik

Målsætningen om “længst muligt i eget liv” er indlysende rigtig, men hvornår er man ’i eget liv’? Det er man, når man oplever at man magter ting selv, at man bestemmer selv, at man har sin værdighed i behold, og det er dér, det bliver svært for en del af os, og umuligt for nogle, efterhånden som vi bliver gamle.

Service skal passe til den enkeltes behov – der skal kun være robotstøvsugere hvor det giver mening!
Kommunens indsats skal tilrettelægges så den i videst muligt omfang støtter og styrker den enkeltes oplevelse af at være med, af at kunne og ville og gøre. Indgangen til systemet skal være enkel og kontakten skal være respektfuld og personlig – det er ikke et område, der egner sig til it-løsninger. Når der konstateres behov for hjemmehjælp o.a. skal det opfyldes med det samme, med vægt på at inddrage modtageren i de praktiske gøremål – kan man fx vaske op, gøre rent og vaske tøj sammen? – og således at det er op til de to at finde ud af, hvad der er brug for den enkelte dag. Velfærdsteknologi i bred forstand skal indføres hvor den giver mening og når det kan aftales med modtageren, at nu gør vi sådan og sådan – der er vel ingen, der ikke kan se, at et nødkald er en god idé?

Målrettet genoptræning i tilfælde af uheld
Når uheldet har været ude og efter hospitalsophold skal målrettet genoptræning sættes i værk med det samme. Der skal være “mellemstationer” mellem den bolig, man har haft sit voksenliv i, og plejehjemmene, så de, der ønsker det, kan finde en mindre bolig, der er forberedt på at kunne fungere som beskyttet bolig.

Plejehjemmene er under udbygning og modernisering, og kapaciteten bliver udvidet, så både kvalitet og kvantitet vil være ok om nogle år. Begge dele skal holdes ved lige. Arbejdet på plejehjemmene skal lægges til rette, så det sikres at hver eneste beboer bliver aktiveret til hver dag. Der skal arbejdes med motion og bevægelse, og beboerne skal deltage i borddækning, madlavning o.a. hvis de overhovedet kan.

Ingen må overlades til frivilligt initiativ
Uanset hvilke tiltag, der sættes i værk, er de kommunale opgaver kommunens. Det må aldrig være en del af en beslutning, at den ene eller anden del skal varetages af frivillige foreninger eller personer – man kan glæde sig over det, når/hvis frivillige bidrager til løsningen af kommunens opgaver, og man kan justere den kommunale indsats efter den aktuelle frivillige, men man kan ikke lægge ansvaret over på de frivillige.

Er dette område vigtigt for dig?

Så skulle du tage at læse om:

Sten Troelstrup
– En værdig alderdom

Luc de Visme
– Liv i byerne

Anne Christiansen
– Sundt klima