Skat og grundskyld

Lokallisten vil:

  • Sikre du får mest værdi for skattekronerne
  • Arbejde for brede budgetforlig og langsigtet planlægning
  • Gennemføre stram budgetdisciplin og insistere på en robust kassebeholdning
  • Indføre faste årlige effektiviseringsmål med fokus på administration og arbejdsgange
  • Fastholde en lav personskat og den nuværende grundskyldspromille
  • Såfremt et opsving forbedrer kommunens økonomi vil vores indstilling være, at eventuelle skattelettelser skal gives der, hvor borgerne får flest penge igen
skat

Kommunens økonomi
Lokallisten lægger stor vægt på, at kommunen har en sund og stabil økonomi og at vi lever op til alle statslige krav. Det kræver:

  1. Bredt budgetsamarbejde og langsigtet planlægning
  2. Stram budgetdisciplin
  3. Faste effektiviseringsmål

Det første har Rudersdal kommune været gode til og Lokallisten har også været en del af langt de fleste budgetaftaler. Budgetdisciplinen mener vi på den anden side kunne være bedre. Og for det tredje skal effektiviseringsmålene være tydeligere og mere langsigtede. LokalListen ser fortsat muligheder for rationalisering og forenkling af administrationen og arbejdsgange, herunder en reduktion i ledelseslagene. Det bekræfter indtil flere forskellige kommunale sammenligninger.

Samtidig oplever vi at vi kan få mere for skattekronerne ved at bruge pengene lokalt fremfor til centrale puljer og prestige projekter. Det handler for Lokallisten om at få så meget som muligt for skattekronerne, så vi ikke opkræver unødig skat.

Skat
Gennem de seneste syv år er personskatteprocenten i Rudersdal sat ned fem gange og grundskyldspromillen sat op én gang – Lokallisten har stemt for samtlige disse ændringer som en del af budgetforliget. Og det står vi ved. Alle beregninger viser, at flest Rudersdal borgere får gavn af personskattelettelser, og at indkomstskattelettelser dermed har en mere social profil. Samtidig betyder udligningsordningen og statslige aftaler, at borgerne lokalt får flere penge ud af skattelettelserne, når vi reducerer personskatten end når vi reducerer grundskylden.

I den kommende perioden ønsker Lokallisten uændret personskat og grundskyldspromille. Men kommer der igen gang i økonomien, så stiger kommunens skatteindtægter, og det kan give mulighed for at reducere skatten igen. Her vil vi vurdere konkret hvad der er mest sund fornuft for Rudersdals borgere enten indkomstskat eller grundskyld.

Det handler om, hvordan vi få mest værdi for pengene.

Er dette område vigtigt for dig?

Så skulle du tage at læse om:

Axel Bredsdorff
– Bliv hørt