Sund økonomi

Kommunens mulighed for at bruge penge på velfærden er begrænset af serviceloftet. En øget indtægt fra skatter kan derfor lige nu kun bruges til at forbedre kommunens likviditet, mindske låneoptaget, indbetaling til feriekonto og til at støtte nye almene boliger med grundkapital. Men det vil være ærgerligt ikke at have råd til at øge velfærdsydelserne, hvis/når serviceloftet bliver hævet. Indtil dét måtte ske er det ekstra vigtigt at begrænse udgifterne til administration og konsulenter mest muligt, så pengene i stedet kan bruges på kernevelfærden 

Vi ønsker en sund økonomi, så det er muligt at træffe fornuftige og langsigtede beslutninger og eksperimentere med nye løsninger.

Udbudspolitikken skal ændres, så der ud over sociale- og arbejdsklausuler også stilles krav om bæredygtighed. Vi byder nye teknologiske løsninger velkommen, men vil ikke lade standardisering og stordrift kvæle alle individuelle hensyn.

Anlægsudgifterne er også underlagt et loft. Under Corona blev dette loft hævet og kommunen fremskyndede en række anlægsopgaver. Men der er fortsat store opgaver på vej – ældreboliger og plejehjem og flere daginstitutionspladser, gerne i eksisterende bygninger. Den eksisterende bygningsmasse trænger mange steder til renovering.