Sundhed for alle

Kommunen skal prioritere forebyggelse af livsstilssygdomme i alle aldersgrupper, uden at blive direkte formynderisk. Borgerne skal have adgang til den bedste viden om, hvordan man undgår sygdom. Den primære sundhedspleje skal skabe gode udviklingsbetingelser for børn og unge og støtte forældrene i at gøre det rigtige for deres børn. Der skal afsættes flere ressourcer til samarbejde mellem den primære sundhedspleje og dagtilbuddene.

 

Børneinstitutioner og skoler skal stimulere børns glæde ved at røre sig og spise sundt – der skal være udfordrende legepladser, idræt og svømning. Sikre skoleveje skal gøre det muligt og trygt for børn og unge at cykle til skole og fritidsaktiviteter. Kantiner og madordninger skal sørge for sund mad til børn og unge i daginstitutioner, skoler og fritidstilbud, og børnene skal også selv lære at lave sund og velsmagende mad – ikke bare i folkeskolen men også gerne i frivillige ”madskoler”.

På plejehjemmene skal man modvirke den svigtende madlyst hos mange af beboerne ved at lave god mad – med høj adel af økologiske råvarer – i egne køkkener, og tilrettelægge det så friske beboere selv kan være med til at dyrke grøntsager og krydderurter og lave maden. Her ville nogle frivillige ildsjæle kunne gøre god fyldest.

De privat-praktiserende læger i Rudersdal er tilsyneladende ikke meget for at etablere sundhedsfællesskaber hvor flere forskellige lægekompetencer samles under samme tag i et ”sundhedshus”. Men kommunen kan oprette lokale akut-funktioner, hvor borgere kan ringe når de har brug for hjælp, frem for at forsøge at komme igennem Regionens meget bureaukratiske telefonsluser og frem for at skulle via skadestuen på hospitalet. Mange akutte sundhedsspørgsmål vil kunne besvares af et fagligt bemandet akutberedskab, og hvis der også er vilje til at lave hjemmebesøg, vil mage unødvendige indlæggelser kunne undgås.