Tag-arkiv: 3G

Telemaster: Vi må finde en ordentlig løsning

Axel Bredsdorff (L)medlem af Byplan- og Teknik-og Miljøudvalget, skriver:

Vi har med stor interesse læst sommerens debatindlæg om en eventuel mobilsendemast nord for Kajerødbroen. I LokalListen kan vi sagtens få øje på dilemmaet mellem ønsket om den bedst mulige signaldækning og ønsket om at friholde det offentlige rum for rædsomme installationer. En god mobildækning er tilsyneladende ikke et spørgsmål om, men alene om hvordan. Alle ønsker gode og stærke signaler. Teleoperatørerne har naturligvis deres eget mål: færrest antenner, og derfor altså hellere få store master, end flere mindre. Således er interessekonflikten total.

I kommunalbestyrelsen er vi ikke sat i verden for at varetage teleoperatørernes økonomiske interesser. Vi er sat til at finde de byplanmæssigt mindst ringe placeringer af mobilmaster, og i den sammenhæng vil den foreslåede mast nord for Kajerødbroen dumpe. Dens højde og dens synlighed er for markant. Derfor valgte udvalget også på mødet den 12. september at bede teleoperatørerne om at undersøge alternative placeringer og udformninger: Kan en mast placeres på kommunale bygninger eller erhvervsejendomme i området? Kunne en meget høj mast erstattes af to/tre mindre? Kunne en rørmast erstatte gittermasten? Når disse alternativer er ordentlig belyst, kan vi tage kvalificeret stilling.

I LokalListen er vi af den overbevisning, at det må være muligt at finde en løsning, som vi ud fra byplanmæssige kriterier finder acceptabel og som også langt hen af vejen imødekommer de synspunkter, der har været rejst i debatten. Hvis teleoperatørerne ikke kan acceptere den af kommunen valgte løsning, så er det i første omgang teleoperatørernes problem. Hvis de så vælger at lade Telestyrelsen gå ind i sagen vil det være første gang det sker i Danmark.
Lad os fortsætte debatten – så kommer den rigtige løsning nok også.