Tag-arkiv: årsmøde

Årsmøde 2014 i Lokallisten

vintergækDet er tid til Lokallistens Årsmøde 2014.
I år foregår det tirsdag 11. marts kl. 19.30 i mødelokale 3 på rådhuset i Holte.

Årsmødet er kun for medlemmer, så er du ikke det (endnu), så kan det skam nås ved at melde sig ind via siden her.

Foreløbig dagsorden, idet pkt. 1 til 6 er bestemt i Lokallistens vedtægter (endelig dagsorden udsendes senest 4. marts).

 1. Valg af ordstyrer og referent og godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse af regnskab.
 3. Bestyrelsen og Lokallistens medlemmer af kommunalbestyrelsen aflægger beretning (beretningen udsendes senest 4. marts).
 4. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende år (forslaget udsendes senest 4. marts).
 5. Valg af bestyrelse, og formand, sekretariat og kasserer samt to revisorer, der ikke må være medlem af bestyrelse eller sekretariat (mindst ét medlem af den siddende bestyrelse genopstiller ikke).
 6. Forelæggelse af budget og forslag til kontingent (under indtryk af den seneste valgkamp anbefaler bestyrelsen en behersket forhøjelse).
 7. Oplæg til handlingsplan for det kommende år i kommunalbestyrelsen.
 8. Eventuelt.

Mellem pkt. 6 og punkt 7, vil der være en pause med lidt bespisning.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, kommer med på den endelige dagsorden hvis de er formanden (Sten Troelstrup) i hænde senest tirsdag 25. februar.

Vel mødt!

Rudersdal Tidende nr. 96 er på gaden

Redaktøren har siddet i de lyse forårsaftener, og begået seneste udgave af Rudersdal Tidende i samarbejde med villige bidragsydere.
Denne gang kan du læse om følgende:

 • Vasevejs skæbne
 • Mulighed for “flex-trafik”
 • Hvem skal visitere borgere med nedsat funktionsevne?
 • Lokallisterne i Region Hovedstaden
 • Årsmødet i LokalListen Rudersdal

Læs det i sin helhed (i pdf-format) her: Rudersdal Tidende nr. 96.

Vidste du i øvrigt, at du kan få tilsendt Rudersdal Tidende helt automatisk, når en ny udgave er klar?
Det gøres nemt lige her.

Vasevej i retning mod Holte.

Vasevej i retning mod Holte.

Årsmøde i LokalListen

LokalListen i Rudersdal indkalder alle medlemmer til Årsmøde 2013, som i år vil forgå:

TIRSDAG D. 12. MARTS KL. 19.30
I MØDELOKALE 3 PÅ RÅDHUSET I HOLTE 

Dagsorden jf. vedtægterne, dvs. med beretning, regnskab, valg til bestyrelsen, budget m.m., og med diskussion af valggrundlag, mærkesager og kandidater til kommunalvalget til november (der bliver udsendt en ‘rigtig’ dagsorden og en skriftlig beretning inden mødet).

Der vil blive sørget for vand, øl og vin, brød, pølse og ost undervejs.

Det bliver et vigtigt valg for LokalListen, og vi i bestyrelsen håber, at rigtig mange af jer møder op, og er med til at lægge kursen.

Med venlig hilsen

Sten Troelstrup,
formand for LokalListen i Rudersdal

Lokalnyt: Årsmøde 2012

Så er det blevet tid til årsmøde i LokalListen i Rudersdal.
Det foregår i år:

Onsdag d. 14. marts, kl. 19.30,
i mødelokale 1 på biblioteket i Birkerød

Vedtægter samt dagsorden kan læses ved at klikke på nedenstående link, hvorved en pdf-fil vil åbenbare sig på skærmen umiddelbart efter – lige til at printe ud.

Årsmøde 2012.

Vel mødt!