Tag-arkiv: befolkningsprognose

Lukkede Kajerødskolen for tidligt?

Indlæg til Frederiksborg Amts Avis & Rudersdal Avis fra Benny Würtz (L), medlem af kommunalbestyrelsen, formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.

kajeroedskolen

Kajerødskolen – blev den lukket for tidligt?

Flere børnefamilier flytter til Rudersdal
Det er da gode nyheder for kommunen, men det retfærdiggør også endnu engang spørgsmålet: Hvorfor skulle det gå så hurtigt med at lukke Kajerødskolen?

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at Rudersdal Kommune havde 54.827 indbyggere den 1. januar 2013. Det er en stigning på næsten 200 indbyggere i forhold til 2012.

Fremgangen i indbyggertallet skyldes navnlig, at der igen er flere tilflyttere fra andre kommuner, end borgere der flytter fra Rudersdal Kommune. Der var for første gang i et enkelt år over 1.000 tilflyttere fra København til Rudersdal Kommune i 2012. Det er særligt børnefamilier, der flytter til kommunen.

Både antallet af fødsler og antal døde lå på et ret lavt niveau i 2012, selvom fødselstallet rettede sig noget op efter det meget lave antal fødsler i 2011.

Samlet er der blevet over 900 flere borgere i Rudersdal, siden kommunen blev dannet den 1. januar 2007.