Tag-arkiv: betalingsring

Betalingsringen – og p-pladser i Rudersdal: LokalListen har en plan!

Der har været sagt og skrevet meget omkring den kommende betalingsring (eller trængselsring, alt efter politisk overbevisning) omkring København. Ikke mindst om hvor alle bilerne skal parkeres, hvis flere benytter offentlige transportmidler.

I Ruderdal Avis udtaler Benny Würtz følgende:

“Det er helt oplagt at lave flere p-pladser ved Birkerød Station. Der er nogle arealer, hvor man nemt kan udvide p-pladserne med 40 pct. Så det ligger lige til højrebenet. De andre ideer i Holte og Vedbæk er lidt længere væk, men jeg mener, at hvis man prioriterer p-pladserne omkring Birkerød Station, kan man jo også trække bilister fra Holte til Birkerød,” siger Benny Würtz.

Området omkring Holte Station er, som Benny nævner, ikke helt gearet til flere p-pladser i sin nuværende form. Derfor er det dog værd at bemærke, at LokalListen rent faktisk er kommet med et forslag til udviklingen af området – nemlig i vores høringssvar til den kommunale Planstrategi 2011.
Om området ved stationen skrev vi:

“Vi ser meget positivt på den vedtagne plan pladsen ved Holte Station – der har længe været brug for et arkitektonisk løft, en forbedring af busfaciliteterne, flere P-pladser og mere sikker trafikafvikling. Også efter gennemførelsen at planen vil stationspladsen imidlertid være et øde område udenfor dagtimerne. Det bør undersøges om ikke stationspladsen samtidig med renoveringen kunne tilføres noget liv. Det kunne ske i form af en samlet løsning, som vi kender det fra ’driveren’ ved Birkerød Bymidte – altså en kombination af boliger, måske lettere erhverv, butikker og et underjordisk parkeringsanlæg. Med den udsøgte beliggenhed i forhold til natur og offentlig transport kunne det blive et meget attraktivt projekt, og dét er der brug for at se seriøst og kreativt på mulighederne for at gøre noget ved. Det er ikke nok, at ’Mulighederne for en yderligere udbygning af parkeringspladserne undersøges, såfremt der etableres nye statslige tilskudsordninger til p-anlæg ved stationer’ – det er kommunens egne borgere, der skal af med bilen, og det må være et kommunalt anliggende at sørge for at de kan komme det, og gerne i mere inspirerende omgivelser end nu.
Også P-forholdene ved Birkerød Station er allerede nu utilstrækkelige, og P-pladsen på Gasværksvej bør snarest udvides ved at kommunen køber nabogrunden og inddrager den. På sigt kan det blive nødvendigt med et større projekt, måske parkering i flere etager?”

En rigtig god idé fra LokalListen, som både bidrager til at løse en trafikmæssig udfordring omkring hovedstaden – og bidrager til udviklingen af Rudersdal.
Som Benny udtalte: “Den ligger lige til højrebenet”.