Tag-arkiv: borgerundersøgelse

Borgerundersøgelsen viser et grumset glansbillede

– Af Maria Steno, spidskandidat for LokalListen Rudersdal.

Maria Steno

Den ene Venstremand efter den anden bliver i sendt i byen med glansbilleder af Rudersdal.  Senest har der været flere læserbreve om de rosenrøde tilstande i Rudersdal med udgangspunkt i borgerundersøgelsen. Her scorer den kommunale service i Rudersdal bedre end landsgennemsnittet. Det havde jeg også forventet, for det forlanger vi. Men hvordan hænger borgerundersøgelsens konklusion sammen med den virkelighed borgerne møder andre steder end i undersøgelsen og Venstres læserbreve?

Her er de mange kommentarer fra borgerne i borgerundersøgelsen værd at kigge på. Flere hundrede kommentarer er det blevet til fra engagerede borgere, eller flere hundrede små læserbreve til politikerne med råb om hjælp eller gode råd til at gøre kommunen endnu bedre.

Temaerne i kommentarerne fra borgerne spænder fra utilfredshed med personalenormeringerne i daginstitutionerne og en udbredt opfattelse af at områdeledelsen på dagtilbudsområdet ikke fungerer, samtidig med stor ros til navngivne børnehaver. I forhold til trafikken peger borgerne især på dårlige forhold for cyklisterne og usikre skoleveje, men også på problemer med hække, som breder sig og spærrer fortovene. Nogle ønsker mere fokus og sttte til skoleledelserne, og andre en bedre storskraldsordning, og andre igen roser kommunens ansatte i borgerservice for god behandling, men ønsker en anden politisk tilgang og debatform. Disse udpluk fra borgerundersøgelsen svarer til LokalListens opfattelse, men selvfølgelig er der også indlæg fra borgere i undersøgelsen, som vi ikke er helt enige i, eller hvor vi ønsker at prioritere anderledes.

Og ligesom resten af borgerundersøgelsen kan betvivles statistisk, er kommentarerne selvfølgelig heller ikke udtryk for statistisk verificerbare sandheder. Men det er heller ikke min pointe. Pointen er, at borgernes holdninger til kommunen er mere nuancerede end det glansbillede Venstre forsøger at overbevise os om i deres læserbreve. I LokalListentror vi, de mange kommentarer til borgerundersøgelsen er udtryk for, at borgerne ønsker at blive hørt, og vi ved, at Rudersdal kan blive en endnu bedre kommune hvis vi lytter mere til borgernes forslag og ideer.

Kig selv indenfor i Borgerundersøgelsen 2009 

Som man spørger får man svar

Hører du også til en af dem der fik lyst til at besvare Rudersdal Bibliotekernes spørgeskema i maj? Måske var du også i tvivl? Ikke mindst efter at det kom frem, at bibliotekerne er ved at kassere ca. 25% af bogbestanden (køb f.eks. nye kunstbøger, nye nodesamlinger og klassiske litterære værker for en ti’er i bogkasserne ved indgangen!) var borgerinddragelsen ventet med spænding. Spørgeskemaet var en fantastisk oplevelse: Hør blot nogle af de mere geniale spørgsmål: Spørgsmål  13: Skal biblioteket yde professionel service?” – Ok, prøv at formulere det modsat: “Skal biblioteket yde en amatøragtig service?” Øh, hvad pokker forventer man der bliver svaret på sådan et spørgsmål?
Spørgsmål 14 beder man borgeren om at tage stilling til følgende udsagn: “Biblioteket skal have færre bøger fremme og dermed mere plads til præsentation af bøger, musik m.m.” Igen: Hvordan kan man stille den slags spørgsmål, der trygler om at borgeren svarer “Meget enig”? Videre: “Vores biblioteker skal være forskellige i hvert lokalområde (f.eks. et mediebibliotek, et uddannelsesbibliotek eller lignende)“. Jamen godnat: Sådan spiller man da ikke spørgsmål, da det er indlysende at biblioteket allerede har taget forskud på den specialisering, der foreslås!

LokalListen lader vi det slutte med disse eksempler, og konstaterer at vi glæder os til at se resultatet, og vi vil gerne indgå et par kvalificerede væddeml om hvad resultatet bliver.