Tag-arkiv: budget 2011

Budgettet i hus for de kommende år

– Tale i kommunalbestyrelsen 13. oktober 2010, af Benny Würtz (L)

Vi har i dag 2. behandling af budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 for Rudersdal Kommune. Det er det første budget for det nye byråd og glædeligt hvis alle er med. Vi er samlet landet på et budget, hvor der skulle findes 73 millioner. Der har været ønsker fremme mellem 1. og 2. behandling, men ingen har fået noget med, udover det man i enighed har aftalt i fagudvalgene. Det er ikke nogens fortjeneste mere end andres.

Vi har et budget i balance med en kassebeholdning på mindst de 100 millioner i de kommende 4 år, en stort set udnyttet service ramme og en uændret skat. Det skal forstås på den måde, at vi hæver spildevandsafgiften med 2,50 kroner for at kunne investere i miljøet, men samtidig kommer der en skattelettelse tilbage til forbrugerne på et tilsvarende beløb. Alternativet var, at lægge pengene i kommunekassen, for pengene kan ikke bruges til merforbrug p.g.a. servicerammen er fyldt ud. Vi synes pengene har det bedst hos borgerne og ikke i kommunekassen, når den nu har den beholdning på over 100 millioner.

Budgettet indeholder konsekvenser for ansatte i kommunen, og uanset hvor få/mange det er, er det ekstremt vigtigt for LokalListen Rudersdal, at disse afskedigelser gennemføres top professionelt, da det er en meget alvorlig omvæltning for en person, at miste sit job. Denne proces vil vi følge nøje.

LokalListen tager sin del af ansvaret, står bag budgettet og stemmer for.

LokalListen ser herefter fremad, og vil aktivt arbejde i fagudvalgene for nye tiltag, som vil få effekt på de kommende budgetter, herunder service rammen og nye anlæg.