Tag-arkiv: budget 2012

Budgetaftale 2012

– Af Benny Würtz, medlem af Kommunalbestyrelsen (L)

LokalListen Rudersdal er ikke en del af budgettet i år og det er ærgerligt. Hvorfor vender jeg tilbage til.

Det har været en proces der før sommerferien startede med at vi skulle spare 50 mio. på servicerammen og med en god udsigt til at der var råd til anlæg.Lidt senere skulle der kun spares 38 mio., og det gjorde vi så alle i samtlige fagudvalg. Det var altså et samlet byråd der stod bag det ubehagelige. Herefter stod opgaven tilbage, hvordan vi skulle bruge de mange penge vi pludselig havde. Som borgmesteren udtrykte det: ”Vores største udfordring er, hvordan vi bruger alle de penge vi har!”

Men ved første behandling ”dukkede der lige noget op”, nemlig at man skulle sige ja til at lukke Kajerødskolen for at være med til festen. En ”forudsætning for budgettet” blev det kaldt.

Dette vidste borgmesteren godt var uspiseligt for LokalListen. LokalListen Rudersdal ville naturligvis ikke sige ja til en lukning af Kajerødskolen som en forudsætning for budgettet, for det er jo ikke en forudsætning. Der er ingen økonomisk årsager, der betinger en lukning, for at budgettet hænger sammen. Der er ingen prognosetal for området de næste 5 år, der betinger en lukning, og om 5 år ser alt anderledes ud. Der er ingen faglige argumenter der holder. Og så er det ekstra pinligt at optage det som ”en forudsætning for budgettet”, fordi det betyder at den demokratiske skoleudviklingsproces, som der var lagt op til skulle fortsætte her i efteråret, nu helt er droppet. Pinagtigt var det at man i foråret måtte afbryde processen, da de bagvedliggende prognosetal var vildledende, men helt pinligt bliver det at man så ikke genoptager processen, som lovet.

Det er en hån mod vores borgere at køre dem over på denne måde, og så oven i købet hævde ”at der kommer en høring i november/december”, som om det kan ændre på skolelukningen. Lukningen af Kajerødskolen er ganske enkelt en politisk beslutning som ikke behøvede at være en del af budgettet.

Så derfor er vi ikke en del af budgettet i år, men vi er glade for, at der er så meget af det vi gerne vil, der bliver brugt penge på, og de besparelser der er lavet i alle fagudvalgene står vi stadig bag.