Tag-arkiv: budget 2013

Budgettet til førstebehandling – LokalListens bemærkninger

Ved førstebehandlingen af budget 2013 d. 29. sept. 2012, havde Benny Würtz (L) følgende indlæg:

Rudersdal Kommunes budget for 2013-2016 har en stor udfordring. Den nye udligning betyder vi skal finde yderligere 180 mio de næste 4 år til den fælles udligning. Beløbet er fordelt således med 30 mio. i 2013 og 50 mio. de kommende år.

Dette kan gøres på 4 forskellige måder og i en kombination af disse.

  • Vi kan reducere på serviceudgifterne, og det vil have en langtidseffekt
  • Vi kan udsætte anlæg, men det vil kun påvirke det enkelte år
  • Vi kan låne pengene, men det er kun til det enkelte år
  • Vi kan hæve skatterne, og det har langtidseffekt.

Dette skal nu drøftes politisk, og Lokallisten Rudersdal er med i disse forhandlinger, hvor vi håber på et bredt flertal for kommunens budget.

Vores udgangspunk er, at hvis vi bruger at udsætte anlæg eller låne, så vinder vi tid, men løser ikke problemet på lang sigt. Denne løsning er kun aktuel, hvis vi har en fordel i at vinde tid. Og det kan vi pt. ikke få øje på.

Derfor hælder vi til primært at hæve skatterne og bevare vores serviceramme, men vi vil alligevel have undersøgt, om der er besparelsesmuligheder, så skatten ikke hæves så meget (effektiviseringer og ikke serviceforringelser).

Vi kan få øget skatteindtægter ved enten at hæve personskatten, grundskyldspromillen eller en kombination.

Det er dette de kommende drøftelser handler om. I disse drøftelser har Lokallisten i Rudersdal fokus på børne unge området, fritidsområdet og indsatser i forhold til den demografiske sammensætning i kommunen.

Dagsordenpunktet kan læses i sin helhed her.