Tag-arkiv: cykelsti

Vasevej – en vindersag?

Axel Bredsdorff (L)
medlem af Byplan- og Teknik-og Miljøudvalget.

Vasevej i retning mod Holte.

I over 20 år lykkedes det ikke Birkerød at gøre Frederiksborg Amt begribeligt, at Vasevej var en alt, alt for farlig vej for cyklister. Ved kommunesamlingen mellem Søllerød og Birkerød blev Vasevej en kommunal vej. At få sikret cyklisterne på Vasevej var derfor en ”ren vindersag”. Nu skulle man ikke spørge nogen, og man kunne vælge det projekt, som gav den optimale løsning for de bløde trafikanter. Ulykkesfrekvensen for bilisterne var allerede markant nedbragt da Amtet etablerede bump og hastighedsvisning på kørebanen, så nu var det kun cyklisterne, der skulle sikres.
Da vi i Teknik- og Miljøudvalget behandlede de forskellige løsningsforslag, var der enighed om at trygheden for de bløde trafikanter var det vigtigste. Men gradvist gennem projektets kvalificering viste det sig, at det ikke kun var tryghed, der var vigtigt, og pludselig blev det på borgermødet formuleret, at også ”øget fremkommelighed”, var målsætningen! Og da vi så skulle forholde os til de forskellige alternativer, var det ”fremkommeligheden”, der vandt. Nu skulle kørebanen for bilisterne rettes mere ud, bakkerne jævnes mere ud, og at det så betød store indgreb i den fredede natur betød tilsyneladende mindre. Her måtte vi fra LokalListen stige af. Vi ønskede at bevare den oprindelige vejføring, at minimere indgrebet i det fredede område, og at sikre at hastigheden ikke blev øget på vejen. Derfor sagde vi ”Nej” til forslaget, der ikke alene ville betyde øget hastigheden for bilerne, øgede anlægsomkostninger men også store indgreb i vådområderne.

Det er stadig helt uforståeligt, at et flertal i byrådet ønsker at bruge alt for mange anlægskroner på at lave en Vasevejsløsning, der vil ødelægge naturen i området, forøge hastigheden på vejen, og betyde alvorlige indgreb i de private parceller i området.
Men som sagt: Cykelstien, der er et selvstændigt projekt uden relevans for bilvejen, støtter vi fuldt ud. Havde man fra byrådsflertallets side lyttet til indsigelserne – på samme måde som det skete for 10 år siden, da Amtet ville bruge millioner på at rette Ravnsnæsvej ud – ville man have fravalgt det dyre og miljøbelastende alternativ. Der er ikke til nu kommet ét eneste argument for at rette Vasevej ud, og alligevel fastholder flertallet løsningen.

En ren ”vindersag” er blevet til en ren ”tabersag”…