Tag-arkiv: daginstitution

Lidt mere om mangfoldighed

Indlæg fra formand for LokalListen i Rudersdal, Sten Troelstrup. Bragt i FAA d. 6. nov. 2012.

Hvad der fremgik mindre klart af Mikkel Barnekow Rasmussens første indlæg om mang-foldigheden i Rudersdals daginstitutioner (FAA 30.10.12), står nu meget klart i hans andet (FAA 05.11.12). ”Masterplanen er udmærket, fordi den strømliner og forenkler det kommunale tilbud, således at vi er sikre på at kunne levere en anstændig ydelse”, skriver MBR, og deraf kan man læse flere ting. For det første står der, at MBR ligesom alle andre ved, at dét be-tyder store, ensartede institutioner med meget be-grænset mulighed for brugerindflydelse og individu-alisering. For det andet betyder ’udmærket’ ikke at det er godt, og ’anstændig’ lugter lidt i retning af ’det absolut nødvendige og så heller ikke mere’ – Master-planens indhold er m.a.o. sådan, at heller ikke MBR anser de resulterende institutioner for specielt attraktive. Den mangfoldighed, som med Masterplanen forsvinder fra de kommunale institutioner, og som både MBR og Lokal-Listen finder vigtig, skal så iflg. MBR genopstå ved at forældregrupper, der har det nød-vendige engagement, overskud og gåpåmod, etablerer anderledes, små, forældredrevne institutioner til netop deres børn. Da MBR samtidig i sit første indlæg skrev, at ”der ikke er fremført økonomiske begrundelser for Masterplanen i Børne- og Ungeudvalget” og ”ikke er argumenteret for, hvorfor store institutioner er bedre end små”, står det nu lysende klart, at der er tale om ren ideologi. MBR har stemt for Masterplanen fordi den giver store, ens-artede kommunale institutioner på ’anstændigt’ niveau til nogle børn, og grobund for et mangfoldigt udbud af små, forskellige, forældredrevne institutioner til andre børn. Det er klar snak, og synspunktet er al ære værd. Men det er meget sent i debatten, der bliver tonet rent flag.

I LokalListen har vi omvendt det udgangspunkt, at de kommunale tilbud og løsninger skal udformes, så de lever op til den faglige viden, der findes på området, og i muligt omfang imødekommer ønsker og behov hos dem, tilbud og løsninger er rettet imod – det gælder i forhold til både erhvervslivet, idrætslivet, ældreområdet, skolerne og altså også daginstitu-tionerne. Derfor mener vi, at det burde være en selvfølgelig kommunal opgave at sikre mangfoldigheden i det kommunale tilbud på daginstitutionsområdet. Hvis den grund-holdning gør os til populister i MBRs øjne, så tillægger han det ord en anden betydning, end jeg gør.

Børnehaver: K’s ønske om mangfoldighed klinger hult

Af Thomas N. Feldborg Bruun, medlem af bestyrelsen for LokalListen i Rudersdal. Indlæg bragt i Frederiksborg Amts Avis d.  1. nov. 2012.

I Frederiksborg Amts Avis d. 30. okt. 2012 kan man læse om Konservatives Mikkel Barnekows Ramsussens frustrationer omkring Masterplanen. En masterplan som tilsyneladende vægter en nærmest monopolistisk ensretning af dagtilbudet på bekostning af mangfoldigheden. Mikkel Barnekow Rasmussen ærgrer sig bl.a. over, at private tiltag har det svært i Rudersdal Kommune.

Men: Hvis Konservative virkelig ønsker mangfoldigheden, så klinger det noget hult, når den uundgåelige følge af Masterplanen netop er en ensretning – og Masterplanen har Konservative selv stemt for.

En del forældre ønsker derimod en højere grad af valgfrihed, siden ønsket om private institutioner nu blomstrer op. Et ønske som er opstået i kølvandet af, at de små institutioner langsomt, men sikkert, er ifærd med at forsvinde fra kommunen.

Et andet modsætningsforhold til Konservatives pludselige ønske om mangfoldighed, står at læse i sidste referat fra Børne- og Skoleudvalget. Her stemte Konservative – og Venstre i øvrigt – for at lukke Natur- og Skovbørnehaven ved Sjælsø. Om noget et dagtilbud, som gjorde udbuddet mangfoldigt.

Begge mine børn gik i denne unikke børnehave, som var så særlig, at de for år tilbage modtog besøg fra Japan: De måtte bare vide noget om denne helt specielle børnehave, hvor børnene færdedes ude året rundt – enten ved skov og strand eller ved den institution, som udmærkede sig ved det manglende hegn. Forleden nævnte min nu 11 årige datter, da vi var ved at lave klatkager derhjemme: “Jeg kan huske, at vi lavede klatkager i Skovbørnehaven – oppe på toppen af Maglebjerg…”. Og det gjorde de. Sammen med mange andre ting, i øvrigt. Dét er – og var – noget særligt. Noget som skilte sig ud fra mængden af helt almindelige børnehaver. Det er slut nu med bl.a. Konservatives hjælp – påtrods af indvendinger i forbindelse med høringerne forud for lukningen.

Så meget for mangfoldigheden.