Tag-arkiv: dumpedal

En rigtig vigtig sti.

Axel Bredsdorff (L)
medlem af Byplan- og Teknik-og Miljøudvalget.

Dumpedalsstien v. indgangen fra Birkerød Kongevej.

Da LokalListen for 15 år siden i vores valgprogram foreslog at de tre ”perler”: Bistrup Hegn – Dumpedalen/Vaserne – Rude Skov blev bundet sammen med en sti, vidste vi at det var tale om en nytænkning, som det måske kunne være svært at få opbakning omkring. Da vi så i løbet af de første sammenlægningsår fik held til at fastholde et budgetanlægsbeløb til ”stier” var det med henblik på at ideer som vores ikke led skibbrud. Et enigt byråd støttede ønsket om at fremme etableringen af ”the missing links”, og da Maglemosestien måtte udskydes, var der politisk enighed om at gennemføre Dumpedalsstien. Det kan godt være at den ved indvielsen er blevet ”oversolgt”, men fra vores side glæder vi os over, at det nu er muligt at gå fra Vaserne, til Bistrup Hegn, under jernbanen og gennem Dumpedalen, og (med forsigtighed) over Kongevejen til Rude Skov. Præcis den målsætning, som vi ønskede for 15 år siden. Det er klart, at man altid kan ønske sig mere: en stibro over banen og en gangtunnel under Kongevejen. Men det kan der stadig komme. Derimod finder vi debatten om at stien skulle asfalteres, forsynes med elektrisk lys, og knyttes til Vasevejsprojektet helt urimelig. De to projekter har ingen som helst forbindelse. Hvis man gerne vi cykle langs Kongevejen, så kan man køre sikkert på cykelstier. Hvis man vil køre langs Vasevej, så kan man køre af den cykelsti, som snart etableres, eller – når vejret og årstiden er til det – gennem Vaserne. Men den rekreative sti gennem Dumpedal er bare en selvstændig sti, som åbner landskabet for vandrere. Det vælger vi i LokalListen at glæde os over.

Udsigt over Dumpedalen.