Tag-arkiv: eskemosepark

Nu lukker børnehaven…

Eskemoseparks legeplads. Foto med tilladelse af "Birk".

Som vi skrev her på hjemmesiden i december, gennemfører kommunen nu lukningen af daginstitutionen Eskemosepark i Birkerød med virkning fra 1. maj 2012.
Det står at læse på kommunens hjemmeside samt Rudersdal Avis.

LokalListen holdning til sagen har hele tiden været klar og utvetydig: Vi ønsker et varieret udbud af daginstituitioner; både hvad angår størrelse og placering.
Derfor kunne vi som tidligere nævnt ikke stemme for forslaget, da det var til afstemning for nylig i kommunalbestyrelsen. I øvrigt på selvsamme møde, at borgmesteren for alvor rullede sig ud, og viste sit store format og rummelighed i forhold til, at andre (partier) ind imellem mener noget andet end ham – og Venstre.

Men altså: Lukningen gennemføres nu, og området omkring Nørrevang mister en nærliggende daginstitution.

En borgmester på gadedrengeniveau

Benny Würtz (L)

I forbindelse med vedtagelsen af Planstrategi 2011 fik LokalListen, som tidligere nævnt, sat sine fingeraftryk i den endelige aftale.
Men ingen roser uden torne.

Som det fremgik af Frederiksborg Amts Avis dækning af kommunalbestyrelsesmødet, så borgmester Fabrin sig nødsaget til at vise sit store format med følgende svada til LokalListen:

Normalt er det sådan i politik, at når man har sagt A, så må man også sige B. Men den logik deler man ikke i LokalListen, og det er derfor, at vi andre ikke kan lave politik sammen med Jer. I stedet må i sidder traurige og ensomme tilbage. Vi andre kan simpelthen ikke stole på Jer, lød det blandt andet fra borgmester Erik Fabrin.

Ordene faldt i forbindelse med behandlingen af en “kapacitettilpasning”, som betyder, at børnehavebørn skal starte 1. maj i et førskoleforløb i SFO-regi – hvilket igen betyder, at der skal lukkes daginstitutioner – bl.a. daginstitutionen Eskemosepark som vi skrev om allerede i december.
Benny Würtz forklarer:

“Lokallisten ønsker en variation af størrelser og karakter, samt nærhed i placeringen af kommunens daginstitutioner.”

Det kan næppe komme bag på Fabrin, da LokalListen hele tiden har haft den holdning. Men det ribbede ikke desto mindre op i årsagen til, at LokalListen står uden for budgettet i år – nemlig at vi skulle give håndslag på en lukning af Kajerødskolen, førend vi overhovedet kunne komme med til forhandlingsbordet. Den form for pressionspolitik vil vi naturligvis ikke være en del af, da præmissen for deltagelse var uantagelig – netop fordi at vi vægter det det nære. Dengang drejede det sig om en skole, denne gang en daginstitution.
At den (Eskemosepark) i det hele taget står overfor en lukning, forekommer underligt, da den rent faktisk optræder som en del af “idealbilledet” i kommunens egen “Masterplan” for dagtilbudsområdet. Dette kan ses og læses sort på hvidt i Planstrategien på side 14.
Til borgmesterens hårde ord havde Benny Würtz følgende kommentar:

“Sagen er ren og skær politik, hvor det for Fabrin handler om at udstille LokalListen. Borgmesteren går aldrig af vejen for at udløse sit had mod LokalListen. Det så vi igen i rådssalen her onsdag aften. Hans kommentarer er på gadedrenge-niveau, og for mig viser det kun mangel på format og en syg tone. Vi er hverken ensomme eller traurige, som borgmesteren fremførte. Vi mener blot noget andet end Venstre.”

Her er vi vel egentlig ved sagens kerne: Vi mener noget andet end Venstre! Og er der noget galt i det? Ja åbenbart, hvis man er borgmester med hang til enevælde…

”Nærhed” – en by i Rusland?

– Indlæg af Axel Bredsdorff (LokalListen), medlem af kommunalbestyrelsen. Bragt i Rudersdal Avis d. 19. dec. 2011.

Axel Bredsdorff

I bestræbelserne på at skabe ”professionelle læringsmiljøer” i såvel daginstitutioner som skoler er kommunalbestyrelsens flertal i Rudersdal ved at ødelægge én af de mest grundlæggende kvaliteter i lokalsamfundet: nærhed. Et par eksempler kan illustrere pointen: Først nedlægges Dronninggårdskvarterets eneste daginstitution: ”Parcelvej”, og børn henvises til en sammenlagt institution midt Rønnebærvej. Så nedlægges Kajerødskolen, der qva sin beliggenhed har kommunens højeste andel af cyklende elever. Så fortsætter ”julelegen”: Nu skal børnehuset ”Eskemosepark” nedlægges. Det børnehus, som tilbyder idræts-børnetilbud til hele ”vang”-kvarteret og Nørrevang i Birkerød. Uden ”Eskemosepark” er der ingen institution tilbage i området. Hvad betyder den slags beslutninger? Først og fremmest er der tale om at ”centraliseringens spøgelse” systematisk er med til at ødelægge det ene velfungerende lokalområde efter det andet. Det betyder, at det fremover bliver langt sværere at tiltrække de børnefamilier, som skal vende den håbløse demografiske udvikling, som flertallet i Rudersdals kommunal-bestyrelse opfatter som ”et vilkår”, men som vi andre ved i høj grad afhænger af den politik, vi fører.

Hvad skal der til for at tiltrække de attraktive børnefamilier til vores kommune? Nybagte forældre efterspørger daginstitutioner og skoler i deres lokalområde. Spørg blot de ejendomsmæglere, der i disse år har endog meget svært ved at sælge ejendomme. Hvorfor i ”nærområdet”? Fordi det giver mulighed for at den ene forælder kan cykle til daginstitutionen med barnet/børnene, fordi det giver mulighed for at den anden kan hente samme barn/børn på cykel, fordi det giver mulighed at bedsteforældre i nærområdet kan hente/bringe og aflaste de børnefamilier, der har travlt visse dage.

For bare 7-8 år siden var det en naturlig ting, at en stor del af transporten fra bolig til daginstitution og skole foregik med cykel. Det bliver det i stadig mindre grad i fremtiden.
Mens disse centraliseringsbeslutninger og ”læggen lokalområder døde” foregår i Børne- og Skoleudvalget, sidder vi Teknik- og Miljøudvalget og diskuterer, hvordan vi kan få flere borgere til at tage cyklen frem for bilen til de ”korte rejser”. Vi taler om CO2 og miljøbelastning. Det er ikke nemt, men det bliver sandelig ikke nemmere af, at vi åbenbart skal vænne os til at der bliver færre og færre skoler og daginstitutioner i kommunen!
I LokalListen er vi så gammeldags, at vi mener at ”nærhed” er en kvalitet ”i sig selv”! Vi mener stadig at det er herligt at kunne færdes trygt på cykel i vores lokalområder, at skoleelever har godt af at kunne cykle til og fra skole og fritidstilbud, og at vi lader bilen stå i carporten mest muligt. Skal den perspektivløse demografiske udvikling i kommunen ændres, kræver det at man imødekommer de helt rimelige krav som småbørnsfamilier har. Og det hænger oven i købet godt sammen – rent miljømæssigt.

Lukning af daginstitutioner – og noget om “Indblik”…

Børnehuset Eskemosepark. Foto: S. Musajev.

Endnu et skridt mod “større er bedre” blev taget onsdag d. 30. november på Børne- og skoleudvalgets møde.
Under den kryptiske overskrift “Udmøntning af kapacitetstilpasning som følge af tidlig overgang til SFO” blev det besluttet, at børnene nu skal starte tidligere i SFO – og derved kunne man igen stemme for at lukke daginstitutioner i Birkerød – ligesom tilfældet var det i sommer med daginstitutionen Keilstruplund.
Dengang som nu står LokalListen alene med sit synspunkt om, at der også skal være plads til, at forældrene i Rudersdal kan vælge de store institutioner fra til fordel for de mindre – og vice versa.
Benny Würtz udtalte efterfølgende til Rudersdal Avis:

“Vi (LokalListen) mener, at det er vigtigt med nærhedsprincippet, altså at daginstitutionerne ligger tæt på familierne, samt, at der er et varieret udbud af daginstitutioner, så folk kan vælge mellem daginstitutioner af forskellige størrelser og karakter”.

Resultatet bliver derfor, at Børnehuset Eskemosepark nedlægges pr. 1. maj 2012 – og derudover betyder det også sammenlægning af “Kongebroen” på Kildedalsvej med institutionen på Frejasvej, samt i øvrigt også sammenlægning af institutionerne “Grønærten” og “Kohavehuset” i Trørød.
Inden da skal der dog være den obligatoriske høring mellem kommunen og de berørte parter. Men med forløbet/dialogen omkring Kajerødskolens lukning in mente, skal man nok ikke forvente for meget – nok noget i stil med “Vi hører jer – men vi har besluttet os”

Apropos dialog så har kommunen lanceret “Indblik”, hvor der med jævne mellemrum indrykkes to sider i Rudersdal Avis med det formål at styrke dialogen mellem kommunalbestyrelsen og borgeren. Dertil kommer et debatforum på kommunens hjemmeside.
Her kan man ved selvsyn konstatere, at borgerne ønsker dialogen – og ikke overraskende bærer de første indlæg præg af, at der sidder forældre derude, som er bekymrede over beslutningerne vedr. Eskemosepark og Kajerødskolen.
Ligeså lidt overraskende er formanden for Børne- og skoleudvalget, Daniel E. Hansens svar, som igen er en understregning af, at beslutningen er taget – nu skal det hele bare lige i høring.
Så meget for dialogen…