Tag-arkiv: fabrin

Fabrin stopper som borgmester d. 15. oktober – så hvad betyder det?

I Rudersdal Avis kan man i dag læse, at Fabrin (V) trækker sig som borgmester d. 15. oktober, men han meddeler dog, at han fortsætter som menigt medlem – og på alle sine andre tillidsposter i bl.a. KL. Efter næste kommunalvalg (i 2013) er det dog helt slut.

Den beslutning var dog forventelig – ikke mindst set i lyset af, at Jens Ive (V) for nylig blev valgt som Venstres næste borgmesterkandidat. Efter et i øvrigt noget uskønt forløb, hvor uenighederne i vælgerforeningerne i Søllerød og Birkerød helt ved egen drift fik purret op i den gamle strid om “nord mod syd”.
Men Jens Ive blev altså valgt, og lovede i den forbindelse at arbejde for mere dialog og inddragelse af borgerne.
Det glæder vi os til at opleve, og kan kun gisne om, hvad denne – for Venstre – nye retning ville have betydet for debatten om fx Kajerødskolens lukning…

En borgmester på gadedrengeniveau

Benny Würtz (L)

I forbindelse med vedtagelsen af Planstrategi 2011 fik LokalListen, som tidligere nævnt, sat sine fingeraftryk i den endelige aftale.
Men ingen roser uden torne.

Som det fremgik af Frederiksborg Amts Avis dækning af kommunalbestyrelsesmødet, så borgmester Fabrin sig nødsaget til at vise sit store format med følgende svada til LokalListen:

Normalt er det sådan i politik, at når man har sagt A, så må man også sige B. Men den logik deler man ikke i LokalListen, og det er derfor, at vi andre ikke kan lave politik sammen med Jer. I stedet må i sidder traurige og ensomme tilbage. Vi andre kan simpelthen ikke stole på Jer, lød det blandt andet fra borgmester Erik Fabrin.

Ordene faldt i forbindelse med behandlingen af en “kapacitettilpasning”, som betyder, at børnehavebørn skal starte 1. maj i et førskoleforløb i SFO-regi – hvilket igen betyder, at der skal lukkes daginstitutioner – bl.a. daginstitutionen Eskemosepark som vi skrev om allerede i december.
Benny Würtz forklarer:

“Lokallisten ønsker en variation af størrelser og karakter, samt nærhed i placeringen af kommunens daginstitutioner.”

Det kan næppe komme bag på Fabrin, da LokalListen hele tiden har haft den holdning. Men det ribbede ikke desto mindre op i årsagen til, at LokalListen står uden for budgettet i år – nemlig at vi skulle give håndslag på en lukning af Kajerødskolen, førend vi overhovedet kunne komme med til forhandlingsbordet. Den form for pressionspolitik vil vi naturligvis ikke være en del af, da præmissen for deltagelse var uantagelig – netop fordi at vi vægter det det nære. Dengang drejede det sig om en skole, denne gang en daginstitution.
At den (Eskemosepark) i det hele taget står overfor en lukning, forekommer underligt, da den rent faktisk optræder som en del af “idealbilledet” i kommunens egen “Masterplan” for dagtilbudsområdet. Dette kan ses og læses sort på hvidt i Planstrategien på side 14.
Til borgmesterens hårde ord havde Benny Würtz følgende kommentar:

“Sagen er ren og skær politik, hvor det for Fabrin handler om at udstille LokalListen. Borgmesteren går aldrig af vejen for at udløse sit had mod LokalListen. Det så vi igen i rådssalen her onsdag aften. Hans kommentarer er på gadedrenge-niveau, og for mig viser det kun mangel på format og en syg tone. Vi er hverken ensomme eller traurige, som borgmesteren fremførte. Vi mener blot noget andet end Venstre.”

Her er vi vel egentlig ved sagens kerne: Vi mener noget andet end Venstre! Og er der noget galt i det? Ja åbenbart, hvis man er borgmester med hang til enevælde…

Rudersdal Tidende nr. 90: Læs det før din nabo!

LokalListen i Rudersdal kan i dag præsentere en helt dugfrisk udgave af Rudersdal Tidende – og årets første i øvrigt. Som altid handler Rudersdal Tidende om: Rudersdal! I særdeleshed om LokalListens holdning til igangværende sager, som optager kommunen – både stort og småt. Men også om det politiske spil “bag facaden”, som byens borgere sjældent eller aldrig får et indblik i.
I denne udgave kan du læse om:

  • hvordan Fabrin behændigt fik et LokalListen-forslag til at fremstå som sit eget,
  • hvordan vi forholder os til Ny Holte Kirkes ønske om tilbygning,
  • asbest (!) – og med hvilke økonomiske midler de skal fjernes,
  • en kort opridsning af, hvordan Fabrin og Venstre valgte at tilgodese “sine egne” efter sidste kommunalvalg; i tilfælde af, at nogen skulle have glemt (eller var i tvivl om), hvordan fordelingen så ud.

God læselyst!

Læserbrev til Fabrin

Læserbrev af Sten Troelstrup, formand for LokalListen i Rudersdal. Bragt i Frederiksborg Amts Avis primo januar 2012.

Berigtigelse

Fabrins ’største politiske nyhed i 2012’ (se FAA 29. december, ’Fuldt blus på visionerne i 2012’) er, at det ’går op for LokalListen (at) det ikke giver nogen mening at deltage i det politiske liv, hvis man ikke har nogen indflydelse’ og at ’det vil udmønte sig til oktober, hvor LokalListen vil være med i budgetaftalen for 2013, (fordi) LokalListen vil indse at man skal være villig til at forandre og til at tage medansvar, hvis man vil have indflydelse’.
Dét er underlig bagvendt ’nyhed’. LokalListen var en selvfølgelig del af både konstitueringsaftalerne og budgetaftalerne i Birkerød de sidste mange år inden sammenlægningen med Søllerød, LokalListen var med da det hele skulle skæres til i den nye Rudersdal kommune, og LokalListen var med i budgetaftalen i Rudersdal for 2011. Vi har m.a.o. en lang og veldokumenteret tradition for tage ansvar, også for mindre behagelige, men nødvendige beslutninger, og dét ved Fabrin naturligvis godt, ligesom LokalListens mange vælgere ved det. Men at tage ansvar er ikke det samme som at gå med til hvad som helst.

Når det igangværende, spændende visionsarbejde på skoleområdet bliver afbrudt og aldrig genoptaget, hvorefter Fabrins automatiske flertal vedtager at lukke en konkret skole uden at have belæg i befolkningsprognosen, uden holdbare pædagogiske begrundelser, uden bare at skele til de forslag, der kom frem i det afbrudte visionsarbejde, og uden at de resulterende omkostninger til ombygning af den/de modtagende skole(r), trafikinvesteringer m.m. er ordentligt belyst, og Fabrin så efterfølgende gør en tilslutning til denne beslutning til en betingelse for at man kan få lov til at være med i, hvad der ligner hans helt private budgetforhandlinger, så kan man efter LokalListens mening kun tage ansvar ved at sige fra. Ansvar for beslutningens kvalitet, ansvar for visionerne og skolernes fremtid, ansvar for lokalområdernes liv, og ansvar for hele processen med de borgere, der har engageret sig i sagen. Det ansvar har vi så taget. Godt nytår.

Fabrin “rystet” over LokalListen – Vi er bare bekymrede!

LokalListen tillod sig ved kommunalbestyrelsesmødet i maj, at stille spørgsmålstegn ved den måde der i denne kommune træffes politiske beslutninger på. Hvorfor har fagudvalgene ikke råderum til at træffe beslutninger? Hvorfor er alt handlet af på direktionsgangen, før det forelægges politikerne? Den slags synspunkter er åbenbart “helligbrøde”, hvorfor Fabrin gik helt i selvsving på mødet. Vi vælger at tolke det som et udtryk for at vi ramte noget centralt. Døm selv – læs talen, der fik borgmesteren op i det “døde felt” (“røde felt?).