Tag-arkiv: fattigdom

Fattige i Rudersdal?

af Anne Christiansen, medlem af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget (L)

Lokallisten forsøgte sidste forår at få sat fokus på den del af befolkningen i Rudersdal, vi aldrig taler om: de fattige.Men vi blev spist af med et notat om socialt udsatte, der opregnede antal borgere med bostøtte, anbragte børn, ledige i matchgruppe 4 eller 5 samt misbrugere i behandling. I alt ca. 450 personer. Naturligvis også en vigtig gruppe at holde øje med, men vores kommunalbestyrelsesvedtagne forslag havde nu intentioner om at undersøgelsen skulle være en hel del bredere. Dette synspunkt var vi ene om at have, og hovedargumenterne imod at udvide undersøgelsen var: ”det var nonsens at tale om et fattigdomsbegreb” og ”det var alt for svært at lave en sådan undersøgelse”. Men hvor svært kan det være?

Der er ingen officiel fattigdomsgrænse i Danmark, men i EU bruges begrebet relativ fattigdom. Ifølge dette er man fattig, hvis man tjener mindre end 60 % af den gennemsnitlige landsindkomst.I Danmark var den gennemsnitlige disponible indkomst i 2007 184.269 kr. -60 % heraf er 110.561 kr.
(Disponibel indkomst er samlet indkomst fratrukket skat og renteudgifter)

Til sammenligning er den gennemsnitlige disponible indkomst i Rudersdal på 302.659 kr. 60 % heraf er 181.595 kr.
Den første konklusion dette lille simple regnestykke lægger op til kunne derfor være dette:
Den gennemsnitlige dansker er med andre ord tæt på en lokal relativ fattigdomsgrænse i Rudersdal.

Figur: Borgernes disponible indkomst i Rudersdal:
De fire søjler længst til venstre (og halvdelen af den næste) ligger under den relative fattigdomsgrænse i Danmark. Det drejer sig om ca. 8.000 personer.

Godt halvdelen af disse er unge under 25 år, hvor man må formode at hovedparten er under uddannelse med håb om en større indkomst senere i livet.

Tilbage er knap 4.000 indbyggere i kommunen – 1.500 af disse er over 65 år. De i alt 4.000 borgere fylder ikke meget i den politisk diskussion, der handler om antal udkørsler fra parcelhuset, tilladelser til at udbygge de 240 m2 , flere bådepladser i Vedbæk Havn, retten til at indrette au-pair-pigeværelser i garagen osv.

Vi må have dem med i tankerne, når vi f.eks. diskuterer prisen på at få passet børnene, prisen på offentlig transport prisen på pensionistmad eller mulighederne for at deltage i de forskellige kultur- og aktivitetstilbud.

 

Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik