Tag-arkiv: holte station

Godt nyt for pendlere i Holte og Birkerød

Bedre venteforhold i sigte, så pendlere slipper for at fryse til is i vinterperioden.

Så kom der endelig ”hul igennem” til DSB. Som svar på min henvendelse i august måned har DSB nu tilkendegivet, at der allerede i 2013 vil blive bygget ventefaciliteter på Holte Stations begge perroner. De vil blive placeret syd for de eksisterende halvtage, som man – hvad jeg er enig i – ikke ønsker at ødelægge. Udsigterne til at undgå at skulle fryse om vinteren på de forblæste perroner er derfor god.
I Birkerød er man ikke helt så langt, men man vil i 2014 i forbindelse med et renoveringsprojekt for hele Birkerød Station ”se på mulighederne for at forbedre ventefaciliteterne”. Det er jo også et slags tilsagn…
Vi glæder os over, at der måske endelig sker noget i denne sag, som vi rejste første gang for over 8 år siden.

af Axel Bredsdorff, medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Lokallisten

Skal vi fortsat fryse hver vinter på stationerne?

Åbent brev til DSB fra Axel bredsdorff (L).

Axel Bredsdorff (L)

Axel Bredsdorff (L)

I de sidste 7-8 år har borgere henvendt sig til DSB S-tog og udbedt sig forbedringer for de pendlere, der fra Birkerød og Holte skal med toget i vinterhalvåret. På disse to stationer kan man få lov og stå i isnende kulde i kortere og længere perioder, ventende i uvished om hvornår der kommer et tog. Vi har peget på at på stationer på kystbanen (Vedbæk og Skodsborg) og Privatbanen (Nærum) er gennemsigtige glashuse, der kan tjene som ly for kulden og blæsten. Hvorfor ikke udstyre Holte og Birkerød med samme? På Holte station kan det klares med et enkelt glashus på den fælles perron, i Birkerød er der helst brug for to på perron 1 og 2. Hvad er det for svar vi får? Først hed det sig at der ikke var plads (dog står halvdelen af Birkerød Station tom!). Så hed det sig at passagerer ikke ønsker at være sammen med fremmede (sikke dog noget vrøvl – hele den kollektive trafiks princip er at man rejser sammen med fremmede). Så hed det sig, at lukkede rum bliver befolket med misbrugere (det er ikke erfaringerne fra de nævnte stationer).

Nu gider vi ikke flere dårlige undskyldninger!

Hvis vi skal have flere – og ikke færre – til at bruge S-toget, så skal det bringes i orden inden kommende vinter.