Tag-arkiv: idrætscentret

Skaterbane eller parkering?

Axel Bredsdorff (L), medlem af kommunalbestyrelsen skriver i Rudersdal Avis på nettet  d. 14. marts 2013.

Axel Bredsdorff (L)

Axel Bredsdorff (L)

I LokalListen er det ikke svært at skulle prioritere i denne sag: Vi vælger at imødekomme det i årevis nærede ønske om idrætsleg og street-aktiviteter, selv om der kan være nok så mange parkeringsvanskeligheder ved Birkerød Idrætscenter. Da Idrætscentret blev planlagt var det en klar forudsætning, at der skule etableres denne fritidsmulighed for byens børn og unge, og nu ser det så også ud til at det kan blive en realitet. Det er rigtigt, at der på visse tidspunkter af døgnet mangler P-pladser ved centret, men i området er der mange tomme pladser: arealet ved Toftevangskolen, arealet bag Søndervangshallen og endelig om aftenen ved Birkerød Gymnasium. Javel, det fordrer at man kan gå de 3-400 meter hen til centret, men kommer man der ikke for at få motion? Kan I huske annoncen for et landsdækkende forsikringsselskab: ”Mor sir hun går til badminton, selv om hun tar bilen!”?

Skateranlæg ved Birkerød Idrætscenter

Af Thomas N. Feldborg Bruun, LokalListens bestyrelse og Maria Steno, medlem af kommunalbestyrelsen for LokalListen, medlem af Kultur- og fritidsudvalget.

Skateranlæg fra USA.Endelig udformning for banen i Birkerød er ikke besluttet endnu.

Skateranlæg fra USA.
Endelig udformning for banen i Birkerød er ikke besluttet endnu.

På det seneste møde i Kultur- og fritidsudvalget besluttede udvalgets medlemmer, at der skal arbejdes videre med konkrete tiltag, som vil betyde en styrkelse af de såkaldt ”selvorganiserende” aktiviteter i kommunen. Det betyder bl.a., at der bag ”volden” ved Birkerød Idrætscenter tænkes anlagt et skateranlæg og en multibane og at der i Nærum eller Vangebo-området placeres en streetbane.
For LokalListen er det særdeles glædeligt at denne form for idrætsleg styrkes i de bynære miljøer – til glæde for de rigtig mange unge, som hidtil har været henvist til mere eller mindre egnede steder rundt om i kommunen. Det videre arbejde i Kultur- og fritidsudvalget indeholder desuden et ønske om at placere flere indretninger rundt om i bybilledet, ved skolerne o. lign. med et aktiverende fokus som målsætning. Dette vil være medvirkende til at opfylde en af LokalListens vigtigste ambitioner: At Rudersdal ikke ”kun” bliver Danmarks bedste bokommune – men også den bedste kommune at leve i.

Indlæg bragt i Rudersdal Avis d. 25. januar 2013.