Tag-arkiv: jens ive

Fabrin stopper som borgmester d. 15. oktober – så hvad betyder det?

I Rudersdal Avis kan man i dag læse, at Fabrin (V) trækker sig som borgmester d. 15. oktober, men han meddeler dog, at han fortsætter som menigt medlem – og på alle sine andre tillidsposter i bl.a. KL. Efter næste kommunalvalg (i 2013) er det dog helt slut.

Den beslutning var dog forventelig – ikke mindst set i lyset af, at Jens Ive (V) for nylig blev valgt som Venstres næste borgmesterkandidat. Efter et i øvrigt noget uskønt forløb, hvor uenighederne i vælgerforeningerne i Søllerød og Birkerød helt ved egen drift fik purret op i den gamle strid om “nord mod syd”.
Men Jens Ive blev altså valgt, og lovede i den forbindelse at arbejde for mere dialog og inddragelse af borgerne.
Det glæder vi os til at opleve, og kan kun gisne om, hvad denne – for Venstre – nye retning ville have betydet for debatten om fx Kajerødskolens lukning…