Tag-arkiv: kajerødskolen

Venstres U-vending

AF Thomas N. Feldborg Bruun, Mona Madsen. Maria Steno, Sten Troelstrup, Kandidater for Lokallisten. Bragt på Rudersdal Avis hjemmeside d. 3. nov. 2013.

Høsterkøb Skole er reddet – i hvert fald indtil valget er overstået. Venstre og Konservative gør et stort nummer ud af, at de er blevet enige om at gå til valg på, at skolen skal bevare sin 5. klasse, som ellers var besluttet nedlagt i 2014. Den holdning er ikke ny for Konservative, der i sin tid stemte imod beslutningen sammen med Lokallisten og SF. Men den er i den grad ny for Venstre, der med Jens Ive(!) som formand for Børne- og Ungeudvalget både stemte for at nedlægge 5. klasse og sendte en ejendomsmægler ud for at vurdere, hvad hele herligheden mon var værd, når man engang fik lukket skolen.

Argumenterne for at bevare 5. klasse, og på længere sigt skolen, er værd at bemærke. Venstre og konservative ”anerkender begge Høsterkøb Skoles store betydning for lokalområdet, der geografisk er særligt for Rudersdal”, og Daniel E. Hansen vil gerne citeres for, at: ”Dertil er det et stærkt ønske fra borgerne i lokalområdet, og det vil vi gerne forsøge at imødekomme”. Nøjagtig de samme argumenter blev fuldstændig fejet af bordet da Venstre og Konservative, sammen med Socialdemokrater, Radikale og SF, besluttede at lukke Kajerødskolen. Der er tydeligvis forskel på hvilke borgere i hvilke lokalsamfund Venstre og Konservative gerne vil tækkes.

Høsterkøb Skole består, mens Kajerødskolen lukkes. Glædeligt og uforståligt på samme tid.

Høsterkøb Skole består, mens Kajerødskolen lukkes. Glædeligt og uforståligt på samme tid.

Hvorfor stemme på Lokallisten?

Henrik Hjortdahl, der i sin tid var med til at stifte LokalListen, har efter længere tids fravær meldt sig ind igen, og har 7. juni flg. læserbrev i Frederiksborg Amts Avis:

Kommunalvalget nærmer sig. Kandidatlisterne offentliggøres rundt om i Nordsjælland i disse uger.
I Rudersdal er valget anderledes end i de fleste andre kommuner i hovedstadsområdet fordi der er en Lokalliste, som har næsten 20 % af stemmerne.
Hvad er forklaringen?

Når man sammenligner Lokallistens program fra sidste valg med fx de radikales er det svært at finde de store forskelle. Også SF ligger man tæt på og selv Konservative, Socialdemokraterne og Venstre har man mange fælles træk med: Sund økonomi, god folkeskole, bevar de grønne områder, god ældre service osv.
Alligevel er der grund til at gå hen og stemme.

Tre eksempler illustrerer hvorfor der er grund til at overveje sin stemme nøje, udfra hvilke værdier man ønsker varetaget i den kommunalpolitiske hverdag:

1. Kajerødskolens lukning
Radikale, SF, Socialdemokraterne medvirkede til Venstres nedlukning af høringen og ny skolestruktur – da en ny befolkningsprognose forstyrrede. Og samme partier lukkede skolen trods tvivl om prognosen og uden at se seriøst på alternativer. Visionsgruppen af konstruktive forældre blev ikke hørt. Kajerødområdets og demokratiets interesser led skade.
Lokallisten anfægtede som eneste byrådsgruppe beslutningsgrundlaget og processen.

2. Vasevej
Det store flertal i byrådet er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på en helt uforståelig investering. Man vil bruge 15 mio.kr til at “rette Vasevej ud”, så bilister kan spare 1 minut på en god dag. En smuk historisk vej og grønne arealer ødelægges uden grund. Og uden at cyklisternes sikkerhed er løst: De skal krydse den nye hurtigere trafikvej 2 gange på turen!
Lokallisten har stemt imod og arbejder fortsat på at halvere udgiften og sikre cyklisternes forhold.

3. Masterplanen på daginstitutionsområdet
Planen blev lavet med henvisning til stordriftsfordele. Den har efterfølgende været begrundelse for at lukke flere små velfungerende institutioner, bl.a. Naturbørnehaven. Og bl.a. Idrætsbørnehaven Kejlstruplund står på dødslisten i næste valgperiode. Det er svært at forstå, at partier som Radikale og Venstre er mod mangfoldigheden og mod at borgerne kan vælge mindre institutioner.

Mange andre sager kunne nævnes. Meget hænger sammen med at den politiske kultur i Fabrin-æraen blev lukket og selvfed. Uden at der egentlig er så meget at prale af. I betragtning af borgernes uddannelses- og indtægtsniveau burde vi kunne gøre det bedre. Især ved at “tale op” til borgerne, lytte til borgerne i hverdagen. Ikke kun ved festlige lejligheder ved det såkaldte Rudersdalmøde og lige op til kommunalvalget. 

Bedøm politikerne på deres gerninger og ikke deres ord. Og stem derefter når valget kommer til november.

Natur- og skovbørnehaven v. Sjælsøhallen - som lukkes. Foto: Thomas N. Feldborg Bruun

Natur- og skovbørnehaven v. Sjælsøhallen – som lukkes af Venstre, Radikale, Konservative og SF.
Foto: Thomas N. Feldborg Bruun

Borgermøde om kommuneplanen

Høje Sandbjerg.

Høje Sandbjerg.

Den kommende “Kommuneplan 2013” er på vej i høring, men inden da inviterer kommunen til borgermøde og en orientering om den nye plan.
Det sker torsdag d. 4. april kl. 19-21 i Idrætscentret i Birkerød.
I kommunens oplæg på hjemmesiden bringes bl.a. Kajerødskolens grund i spil samt detailhandlens vilkår. Planen skal med kommunens egne ord sikre retningen mod målet: At få Danmarks bedste bokommune.

Som nævnt så ofte før vil LokalListen mere end det: Vi vil nemlig også have, at Rudersdal bliver Danmarks bedste levekommune.

Vi håber derfor, at mange interesserede borgere og medlemmer af LokalListen vil dukke op til borgermødet, så vi kan få en spændende dialog.
Man kan læse mere om kommuneplanen her.

Rudersdal Tidende nr. 95: Ovenover eller nedenunder?

LL_ipadEn ny og dugfrisk udgave af Rudersdal Tidende har set dagens lys. Som overskriften antyder, vil man kunne læse om broen over banen, som blev til tunnellen under samme i stedet for.

Men der er skam mere – bl.a om Furesø Golfklubs besynderlige tilgang til landskabspleje, hvilke boligformer kommunen ønsker (og ikke ønsker!) samt afslutningen på sagaen om Vedbæk Havn…
Du kan læse om det alt sammen ved klikke på dette link: Rudersdal Tidende nr. 95.

På falderebet vil vi igen lige minde om Årsmødet d. 12. marts. Læs mere her.

Lukkede Kajerødskolen for tidligt?

Indlæg til Frederiksborg Amts Avis & Rudersdal Avis fra Benny Würtz (L), medlem af kommunalbestyrelsen, formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.

kajeroedskolen

Kajerødskolen – blev den lukket for tidligt?

Flere børnefamilier flytter til Rudersdal
Det er da gode nyheder for kommunen, men det retfærdiggør også endnu engang spørgsmålet: Hvorfor skulle det gå så hurtigt med at lukke Kajerødskolen?

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at Rudersdal Kommune havde 54.827 indbyggere den 1. januar 2013. Det er en stigning på næsten 200 indbyggere i forhold til 2012.

Fremgangen i indbyggertallet skyldes navnlig, at der igen er flere tilflyttere fra andre kommuner, end borgere der flytter fra Rudersdal Kommune. Der var for første gang i et enkelt år over 1.000 tilflyttere fra København til Rudersdal Kommune i 2012. Det er særligt børnefamilier, der flytter til kommunen.

Både antallet af fødsler og antal døde lå på et ret lavt niveau i 2012, selvom fødselstallet rettede sig noget op efter det meget lave antal fødsler i 2011.

Samlet er der blevet over 900 flere borgere i Rudersdal, siden kommunen blev dannet den 1. januar 2007.