Tag-arkiv: klima

Klimaet i Rudersdal: Ved de hvad de selv mener?

– af Svend Broberg og Sten Troelstrup

For LokalListen er det vigtigt, at Rudersdal kommune bidrager mest muligt til at begrænse udledningen af CO2 og andre drivhusgasser. Derfor foreslog LokalListen, da Teknik- og Miljøudvalget behandlede “Udkast til klima- og miljøpolitik”, at Rudersdal ligesom mere end halvdelen af landets øvrige kommuner skulle tilslutte sig Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneaftale. Denne aftale ville efter en beregning af det aktuelle CO2-udslip forpligte kommunen til at nedbringe dette udslip med 2% om året i så mange år, som kommunen selv bestemte sig for. Lyngby-Tårbæk startede fx med ét år, og har derefter ønsket at indgå en ny aftale.

Forslaget blev stemt ned af medlemmerne fra C og V. Vi foreslog det igen, da udkastet blev behandlet i Økonomiudvalget, og igen blev det stemt ned, nu af medlemmerne fra A og V.

Og alle gode gange tre: Ved Kommunalbestyrelsens behandling af udkastet 24. juni i år foreslog LokalListen påny, at Rudersdal skulle indgå en klimakommuneaftale med DN. Denne gang blev forslaget stemt ned af A, C og V, mens B, F og L stemte for.

I Rudersdal Avis’ “Præsentation af kandidater” lyder et af de udsagn, kandidaterne skal tage stilling til: “Rudersdal kommune bør være klimakommune“, og hér sker det interessante, at Jens Bruhn (A), Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Torben Vigh (V) sætter X i “Helt enig”.

De stemte ellers alle tre imod forslaget på kommunalbestyrelsesmødet 24. juni. Så er det man forundres: Hvad har fået disse tre medlemmer af kommunalbestyrelsen, hvoraf de to er formand for deres gruppe, til i løbet af få måneder at skifte mening i så væsentligt et forhold? Har de sat deres X i spørgeskemaet hvor de syntes, det så pænest ud, eller har de ment det hele tiden, men bare holdt det skjult indtil nu fordi de fik besked på det?