Tag-arkiv: kommunalvalg

At bekende kulør…

Nedenstående var egentlig tænkt som et læserbrev fra Helle Kold Nielsen, kandidat til kommunalvalget for LokalListen. Men i stedet endte det som en artikel i Rudersdal Avis. Den kan man læse her.
Vi syntes dog, at det bagvedliggende skulle frem alligevel – så læs med: 

helle0001

Helle Kold Nielsen.

Siden havnedagen i Vedbæk havn har jeg funderet over talemåden ”at bekende kulør”. Det var med netop dét ordvalg, borgmester Jens Ive (V) mødte mig, da jeg præsenterede mig som ny kandidat til kommunalvalget 2013 for Lokallisten! At han synes ”det var rart at jeg endelig bekendte kulør”. Det undrede mig lidt, hvilket nok er grunden til at jeg ikke fik svaret igen. Men nu tillader jeg mig at tage til genmæle. Bedre sent end aldrig!

Årsagen er formodentlig de seneste par måneders skriverier om NemPlads, kommunens elektroniske pladsanvisningssystem. Et system, som har været stærkt kritiseret af forældre, og hvor projektets egne folk i kommunen har rejst utallige problemstillinger. Problemstillinger man har kunnet få indsigt i via kommunens eget IT system NemIndsigt. Et system, som ikke bare har givet så meget indsigt, at jeg kunne finde dokumenter omhandlende NemPlads, men også har givet mig adgang til et antal borgeres fulde navne og CPR-numre. Jo jo – det går godt med at være/blive Danmarks førende digitale kommune.
Sagen er bare den, at jeg i maj 2013 ved dagplejens forældredag blev kontaktet af forældre som var utilfredse med NemPlads, og som hyrede mit nystartede public affairs firma til at sætte fokus på de problemstillinger, som systemet giver, da ingen i kommunalbestyrelsen gad høre på dem.

Nu går jeg så tilbage til det at ”bekende kulør”. Ja, det er ganske korrekt, at jeg arbejder for forældre for at sætte fokus på dette problem. Men det er ikke korrekt, at jeg har arbejdet under skjulte faner. Grundet mit engagement med NemPlads har jeg fået kontakt med Lokalisten i midten af juli måned og har besluttet mig for at stille op, da vores holdninger stemmer overens på mange områder. Det er der ikke noget odiøst i.
Faktum er, at jeg stiller op til kommunalvalg med NemPlads som en af mine mærkesager, da jeg føler at kommunen ikke lytter til sine borgere og ikke inddrager dem i de beslutninger, der bliver truffet. For modsat Jens Ive og de fleste andre i kommunalbestyrelsen, så lytter jeg rent faktisk gerne til hvilke problemstillinger forældre og nytilflyttere i kommunen oplever.

Så hvis Jens Ive gerne vil have jeg ”bekender kulør” så gør jeg gerne det! Jeg, Helle Kold Nielsen, kandidat til kommunalvalg 2013, har nøjagtig de samme meninger om NemPlads som jeg hele tiden har haft. Det har intet med LokalListen at gøre – udover at LokalListen har samme værdier og holdninger som jeg. Og derfor har jeg valgt at stille op for Lokallisten til kommunalvalg 2013.

God vind i valgkampagnen til alle kandidater.

Hvorfor stemme på Lokallisten?

Henrik Hjortdahl, der i sin tid var med til at stifte LokalListen, har efter længere tids fravær meldt sig ind igen, og har 7. juni flg. læserbrev i Frederiksborg Amts Avis:

Kommunalvalget nærmer sig. Kandidatlisterne offentliggøres rundt om i Nordsjælland i disse uger.
I Rudersdal er valget anderledes end i de fleste andre kommuner i hovedstadsområdet fordi der er en Lokalliste, som har næsten 20 % af stemmerne.
Hvad er forklaringen?

Når man sammenligner Lokallistens program fra sidste valg med fx de radikales er det svært at finde de store forskelle. Også SF ligger man tæt på og selv Konservative, Socialdemokraterne og Venstre har man mange fælles træk med: Sund økonomi, god folkeskole, bevar de grønne områder, god ældre service osv.
Alligevel er der grund til at gå hen og stemme.

Tre eksempler illustrerer hvorfor der er grund til at overveje sin stemme nøje, udfra hvilke værdier man ønsker varetaget i den kommunalpolitiske hverdag:

1. Kajerødskolens lukning
Radikale, SF, Socialdemokraterne medvirkede til Venstres nedlukning af høringen og ny skolestruktur – da en ny befolkningsprognose forstyrrede. Og samme partier lukkede skolen trods tvivl om prognosen og uden at se seriøst på alternativer. Visionsgruppen af konstruktive forældre blev ikke hørt. Kajerødområdets og demokratiets interesser led skade.
Lokallisten anfægtede som eneste byrådsgruppe beslutningsgrundlaget og processen.

2. Vasevej
Det store flertal i byrådet er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på en helt uforståelig investering. Man vil bruge 15 mio.kr til at “rette Vasevej ud”, så bilister kan spare 1 minut på en god dag. En smuk historisk vej og grønne arealer ødelægges uden grund. Og uden at cyklisternes sikkerhed er løst: De skal krydse den nye hurtigere trafikvej 2 gange på turen!
Lokallisten har stemt imod og arbejder fortsat på at halvere udgiften og sikre cyklisternes forhold.

3. Masterplanen på daginstitutionsområdet
Planen blev lavet med henvisning til stordriftsfordele. Den har efterfølgende været begrundelse for at lukke flere små velfungerende institutioner, bl.a. Naturbørnehaven. Og bl.a. Idrætsbørnehaven Kejlstruplund står på dødslisten i næste valgperiode. Det er svært at forstå, at partier som Radikale og Venstre er mod mangfoldigheden og mod at borgerne kan vælge mindre institutioner.

Mange andre sager kunne nævnes. Meget hænger sammen med at den politiske kultur i Fabrin-æraen blev lukket og selvfed. Uden at der egentlig er så meget at prale af. I betragtning af borgernes uddannelses- og indtægtsniveau burde vi kunne gøre det bedre. Især ved at “tale op” til borgerne, lytte til borgerne i hverdagen. Ikke kun ved festlige lejligheder ved det såkaldte Rudersdalmøde og lige op til kommunalvalget. 

Bedøm politikerne på deres gerninger og ikke deres ord. Og stem derefter når valget kommer til november.

Natur- og skovbørnehaven v. Sjælsøhallen - som lukkes. Foto: Thomas N. Feldborg Bruun

Natur- og skovbørnehaven v. Sjælsøhallen – som lukkes af Venstre, Radikale, Konservative og SF.
Foto: Thomas N. Feldborg Bruun