Tag-arkiv: konstituering

LokalListen med i konstitueringsaftalen: En ny start for Rudersdal

Et af LokalListens overordnede mål i sidste valgkamp var at bryde Venstres absolutte flertal i kommunalbestyrelsen og lave alliancer med de andre partier mhp. at få en ny borgmester efter valget i 2013. Det første lykkedes som bekendt, og nu er ballet åbnet mht. det andet.

Umiddelbart har det måske undret nogen, at LokalListen så går med i den konstituerings-aftale, der fastholder borgmesterposten hos Venstre i resten af denne valgperiode, dvs. til udgangen af 2013. Situationen var imidlertid den, at LokalListen enten kunne se til, mens de andre satte Jens Ive (V) for bordenden, eller vælge selv at være med til at forme frem-tiden. LokalListens bestyrelse og kommunalbestyrelsesgruppe besluttede at gøre det sidste.  På den måde er LokalListen med til at sikre, at borgmesterskiftet bliver en reel ny begyndelse for Rudersdal, som får effekt allerede på den politik, der bliver ført det sidste år i denne valgperiode. Der er altså ikke tale om et tilvalg af Venstre eller Jens Ive på borgmesterposten, men om et tilvalg af en ny start for Rudersdal og et bredere sam-arbejde med samtlige partier i kommunalbestyrelsen. Det ved Venstre og Jens Ive, og det er blevet gentaget ved konstitueringen i rådssalen, i medierne og nu også her.

Maria Stenos opfordring i FAA åbnede op konstitueringsaftalen.

Anledningen til den nye konstituering.
Maria Steno udtalte i et interview i FAA tirsdag 2. oktober det håb, at Fabrins afgang som borgmester ville give nye konstitueringsmuligheder i kommunal-bestyrelsen, hvor det hidtil har været sådan, at den alliance mellem de øvrige partier, som var etableret i Søllerød, automatisk kørte videre, uden at Lokal-Listen overhovedet blev inviteret til for-handlinger. Artiklen gav efterfølgende anledning til kontakt med den eksi-sterende konstitueringsgruppe, og i en proces over en lille uges tid blev mulig-hederne afsøgt. Efter intense drøftelser og møder besluttede LokalListens kommunal-bestyrelsesgruppe og bestyrelse at gå ind i konstitueringsaftalen for at give Rudersdal den nye start, som kommunen og LokalListens mange vælgere har fortjent.  Havde vi i stedet sagt ’nej tak’, ville vi have stået udenfor i det politiske nybrud, som helt uundgåeligt vil komme efter Erik Fabrins afgang.

Præmisserne.
Det er helt afgørende for LokalListens deltagelse i konstitueringsaftalen, atdet er en støtte til en ny start i Rudersdal, ikke til Jens Ive som borgmester, ataftalen alene gælder frem til valget næste år og at det er en valgteknisk aftale, ikke en politisk aftale. Der er ikke disku-teret politik overhovedet for at få aftalen i hus, og det står udtrykkeligt i den officielle pressemeddelelse at alle partier går selvstændigt til valg.

Resultatet.
Ved at gå ind i konstitueringen af Jens Ive på disse præmisser følger LokalListen op på den ansvarlighed, der kendetegner indsatsen i kommunalbestyrelsen, og som fx er kommet til udtryk ved at LokalListen har været med i 6 ud af 7 budgetforlig i de sidste to valgperioder. Samtidig kommer LokalListen, og dermed LokalListens ca. 20 % af Rudersdals vælgere, tættere på beslutningerne og får en mere direkte indflydelse. LokalListens holdninger er præcis de samme efter denne aftale, som de var før aftalen. Men vi har fået en styrket platform til at fremføre vores holdninger og en bedre mulighed for at trække kompromiser i vores retning. Aftalen ændrer fx ikke vores modstand mod nedlæggelsen af Kajerødskolen, men den giver os bedre mulighed for at præge beslut-ningen om, hvad skolens grund og bygninger(?) skal bruges til.

Det synlige udbytte af deltagelsen i konstitueringsaftalen er, at LokalListens Benny Würtz overtager posten som formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Det er en op-gave, som ligger rigtig godt til os og det fokus, vi de seneste år har sat på at vende den demografiske udvikling og tiltrække flere børnefamilier. Her er en aktiv erhvervspolitik, høj lokal beskæftigelse og gode handlemuligheder vigtige parametre, udover selvfølgelig gode, lokale daginstitutioner og skoler.

Kommunalbestyrelsesgruppen og bestyrelsen ser frem til en god dialog om konstituering-saftalen m.m. på det udvidede medlemsmøde i forlængelse af kommunal-bestyrelsens møde den 31. oktober, hvor også bl.a. byudvikling i Birkerød er på dags-ordenen. Hvis man ikke kan vente så længe, er man velkommen til at ringe til bestyrelsen eller kommunalbestyrelsesgruppen med spørgsmål og kommentarer, eller man kan komme til ’Mød LokalListen’ ved biblioteket lørdag 27. oktober, hvor Benny Würtz og Sten Troelstrup stiller op.

En ny begyndelse

– Tale ved konstitueringsmødet 9/12/2009, af Maria Steno.

Mødet i dag markerer begyndelsen på en ny fireårs valgperiode med nye udfordringer og nye muligheder. Vi har færre udfordringer end for fire år siden. Vi har en ny fælles kommune på plads og ikke mindst har borgerne en kommunalbestyrelse med større politisk bredde, hvor et parti ikke alene har flertal.

Vi glæder os over resultatet af kommunalvalget som klart markerer ønsket om en ny begyndelse, hvor borgerne bliver mere hørt og hvor et parti ikke alene udstikker retningen. Vi er tilfredse med, at intet parti har absolut flertal. Det havde vi som en vigtig målsætning for dette valg og den nåede vi. Samtidig er vi stolte og glade over den opbakning borgerne viste LokalListen med næsten 20 procent af stemmerne og et solidt gennembrug i den sydlige ende af kommunen. Derfor ser vi mange muligheder.

Konstitueringen
Men det er klart, vi beklager, at det næststørste parti i kommunen og det største i den nordlige del af kommune, nemlig LokalListen, er udenfor konstitueringen. Vi havde gerne taget et ansvar i en konstituering for den videreudvikling af kommunen, allerhelst i en ligeværdig konstituering hvor et parti ikke dominerer. Det var der ikke stemning for. Det var tydeligt allerede på valgnatten hvor flere partier med det samme tilsluttede sig Venstre i stedet for at afsøge alternativerne. Vi forstår det ikke. Det er i den nye kommunalbestyrelse ikke længere en selvfølge at Venstre skal besætte borgmesterposten. Flere andre kandidater kunne være kommet i spil i en mere ligeværdig konstituering, hvor der formentlig oven i købet i mange sager ville være større politisk enighed. De politiske sonderinger viste imidlertid, at der hurtigt var et flertal på 19 mandater for at gøre som man plejer og overlade lederskabet til Venstre.

I den proces undrer det os så, at det parti, der blev hårdest straffet af vælgerne med en tilbagegang på 5 mandater, nemlig Venstre alligevel kan slippe af sted med at øge antallet af udvalgsformænd i konstitueringsaftalen. Men det er jo partierne i konstitueringens frie valg. Og da vi ikke er en del af denne konstituering vil vi bede om at få den til afstemning.

Forløbet omkring konstitueringen viser os, der er brug for at se på nye muligheder også i det politiske samarbejde fremover, og vi ser frem til at denne valgperiode også bliver den nye begyndelse, hvor mange nye politiske samarbejder, kan opstå fra sag til sag.

Mulighederne og politikken
Valget og opløsningen af det absolutte flertal giver mulighed for

– at borgerne bliver hørt tidligere i processen og at vi kan have en mere åben dialog om alternativer og forhåbentlige at flere vil lytte til borgerne i processen,

– at kommunalbestyrelsen får en mere åben debat om udfordringer og muligheder, hvor der er større respekt for andres synspunkter og mulighed for nye konkrete politiske samarbejder.

– og allervigtigst giver dette valg mulighed for at gennemføre en ny politik på en række områder, hvor partierne udenom det absolutte flertal i denne valgperiode har haft fælles synspunkter.

LokalListen håber den kommende valgperiode via nye politiske samarbejder, skaber mulighed for at skabe endnu sikrere og tryggere skoleveje, at arbejde systematisk med afbureaukratisering og mere fokus på omsorg i ældreplejen, en mere ambitiøs klima- og miljøpolitik med et mål om at blive COneutral, og ikke mindst renovering af skoler og mere tid og rum for vores børn i daginstitutionerne.  De svageste; klimaet og miljøet; og vores allesammens fremtid: børnene erLokalListens hovedfokus i den kommende valgperiode, ligesom det i øvrigt har været det igennem vores 25-årige historie.

Vi takker endnu en gang for valget. Vi lover aktiv deltagelse og nye politiske fingeraftryk de kommende fire år gennem politisk samarbejde og gennem aktiv oppositionspolitik, når det er nødvendigt.