Tag-arkiv: læserbrev

Læserbrev til Fabrin

Læserbrev af Sten Troelstrup, formand for LokalListen i Rudersdal. Bragt i Frederiksborg Amts Avis primo januar 2012.

Berigtigelse

Fabrins ’største politiske nyhed i 2012’ (se FAA 29. december, ’Fuldt blus på visionerne i 2012’) er, at det ’går op for LokalListen (at) det ikke giver nogen mening at deltage i det politiske liv, hvis man ikke har nogen indflydelse’ og at ’det vil udmønte sig til oktober, hvor LokalListen vil være med i budgetaftalen for 2013, (fordi) LokalListen vil indse at man skal være villig til at forandre og til at tage medansvar, hvis man vil have indflydelse’.
Dét er underlig bagvendt ’nyhed’. LokalListen var en selvfølgelig del af både konstitueringsaftalerne og budgetaftalerne i Birkerød de sidste mange år inden sammenlægningen med Søllerød, LokalListen var med da det hele skulle skæres til i den nye Rudersdal kommune, og LokalListen var med i budgetaftalen i Rudersdal for 2011. Vi har m.a.o. en lang og veldokumenteret tradition for tage ansvar, også for mindre behagelige, men nødvendige beslutninger, og dét ved Fabrin naturligvis godt, ligesom LokalListens mange vælgere ved det. Men at tage ansvar er ikke det samme som at gå med til hvad som helst.

Når det igangværende, spændende visionsarbejde på skoleområdet bliver afbrudt og aldrig genoptaget, hvorefter Fabrins automatiske flertal vedtager at lukke en konkret skole uden at have belæg i befolkningsprognosen, uden holdbare pædagogiske begrundelser, uden bare at skele til de forslag, der kom frem i det afbrudte visionsarbejde, og uden at de resulterende omkostninger til ombygning af den/de modtagende skole(r), trafikinvesteringer m.m. er ordentligt belyst, og Fabrin så efterfølgende gør en tilslutning til denne beslutning til en betingelse for at man kan få lov til at være med i, hvad der ligner hans helt private budgetforhandlinger, så kan man efter LokalListens mening kun tage ansvar ved at sige fra. Ansvar for beslutningens kvalitet, ansvar for visionerne og skolernes fremtid, ansvar for lokalområdernes liv, og ansvar for hele processen med de borgere, der har engageret sig i sagen. Det ansvar har vi så taget. Godt nytår.