Tag-arkiv: legepladser

Legepladser eller Parkeringspladser?

LokalListen frygter, at der ikke bliver penge nok til renovering af de meget nedslidte legepladser på skolerne, til trods for at der i budgetaftalen i okt. 2009 blev afsat 5 mio. til ”forbedring af udeområder, herunder legepladser, på skoler”. 

Fabrin udtalte dengang:

”… Vi er enige om at skolernes udeområder- herunder legepladserne – ikke alle steder er en tilfredsstillende standard. Derfor indgår det i aftalen, at udendørsarealerne skal opprioriteres”.

Ordlyden på den af budgetforligets parter underskrevne konto er imidlertid pludselig og uretsmæssigt blevet ændret.

På Børne- og skoleudvalgets første møde d.13/1 2010 fremgår det, at de 5 millioner kroner skal gå til ”ankomstarealer og belægninger ved 4 af kommunens skoler, herunder Trørødskolen” og at 1,3 mio. kroner er øremærket en parkeringsplads på Trørødskolen til personalets biler. Politikerne i BSU som alle på nær to er nyvalgte, skulle altså tage stilling til at bruge over 25 % af det samlede beløb uden at kende til alternativerne som bl.a. består af 4 akutte projekter på Sjælsøskolen, Toftevangskolen, Trørødskolen og Vedbæk Skole, der bl.a. går på, at der bør ske drastiske forbedringer af legepladsforholdene.

V og K havde imidlertid ikke tid til at vente og stemte imod LokalListens ændringsforslag om at få punktet udskudt, så man fik et samlet overblik over renoveringsbehovet på de 4 nævnte skoler og kunne prioritere dem. 
LokalListen
 frygter, at man på ”udeareals- og legepladsbudgettet” nu får brugt pengene på noget, børnene ikke har direkte glæde af. At man ikke får renoveret de legepladser, der er behov for, og at V og K prioriterer biler frem for børn på et budget, der var tiltænkt børnene.
De to nyvalgte repræsentanter for både Socialdemokratiet og SF støttede LokalListensændringsforslag og blev sammen med LokalListen nedstemt.
Som noget nyt i kommunalpolitisk sammenhæng i Rudersdal stod S, SF og LokalListenimidlertid allerede på første møde efter valget sammen om et ændringsforslag, hvilket kunne tegne til en noget stærkere opposition i forhold til sidste valgperiode.

Med venlig hilsen Anna Scharling Brun (L) Børne og skoleudvalget.

Du er velkommen til at ringe for yderligere oplysninger på tlf. 45488803 eller 28737974

Hvem vil lege med?

Af Maria Steno og Jette Ebro, kommunalbestyrelsesmedlemmer for LokalListen

Kampen for bedre legepladser i Rudersdal har ikke været legende let. Desværre.
Renovering og udvikling af legepladser er en af LokalListens mærkesager, men kun gradvist er budgetterne til legepladserne er kun langsomt blevet større. Først fik vi en årlig pulje til udvikling af legepladserne ved budgetforhandlingerne i 2007. Så blev budgettet til renovering af daginstitutionernes legepladser øget efter en hård politisk debat, som startede da LokalListen foreslog, at de sparede lønmidler fra strejken i foråret 2008 kom børnene til gode som investeringer i legepladser – nogle vil kunne huske hvordanLokalListen i den forbindelse blev skældt ud for at agere ”julemænd før tid”.
Men det virkede. I vinteren 2009 blev alle partier enige om ekstraordinært at afsætte 2,4 millioner til renovering af daginstitutionernes legepladser og pengene er nu fordelt. Det var et skridt fremad. Og ved den lige afsluttede budgetforhandling blev skolernes legepladser tilgodeset med 5 millioner. Men vi er ikke færdige.
For at opfylde de fælles politiske visioner for udearealerne i skoler og daginstitutioner er der brug for flere penge til udvikling af spændende legemiljøer, og der er også behov for at se på kommunens offentlige legepladser. F.eks. trænger legepladsen i Cathrinelystparken til en renovering og en legeplads ved Holte Havn er en oplagt idé.
Så LokalListen fortsætter indsatsen for at skabe sjove og udviklende legepladser i Rudersdal

Legepladser i Rudersdal – Stædighed betaler sig

– af Maria Steno, medlem af Børne- og Skoleudvalget (L)

Renovering og udvikling af legepladserne i Rudersdal prioriteter LokalListens meget højt, og børneområdet er et af LokalListens absolutte fokusområder.  Derfor har vi i budgetforhandlingerne i Rudersdal blandt andet kæmpet for ressourcer til legepladser. På legepladsområdet oplevede vi et gennembrud i budgetforhandlingerne i 2007, hvor kommunen på foranledning af LokalListen afsatte en pulje på 500.000 kr årligt til legepladserne. Det ved vi fra forældrebestyrelser og personale langt fra er nok til at dække behovet for renovering og ikke mindst pædagogisk udvikling af vuggestuer og børnehavers legepladser. Behovet er måske 5-10 gange højere i de næste år. LokalListen ser derfor den halve million som et første skridt på vejen.

I forbindelse med besparelserne som følge af strejkerne på dagtilbudsområdet og ved budgetforhandlingerne i 2008 prøvede LokalListen derfor igen at sætte fokus på legepladserne for at få flere ressourcer til området. Det lykkedes desværre ikke at overbevise flertallet om det, og LokalListen fik en ordentlig tur af flere af de andre partier for at være julemænd før tid. Det lader vi os imidlertid ikke slå ud af. Og nu ser det ud til, at vi igen har godt nyt. Brne- og skoleudvalget har netop vedtaget en god og visionær legepladspolitik, og i forlængelse af den har et enigt politiskudvalg besluttet af bede forvaltningen udarbejde en handleplan for renoveringen af legepladserne og udviklingen af kvaliteten – så virkeligheden på kommunens legepladser kommer til at matche målsætningerne i den nye legepladspolitik. Børne- og skoleudvalget skal behandle handleplanen i januar, og LokalListen forventer at de øvrige partier vil være med til også at afsætte de nødvendige økonomiske ressourcer til at implementere handlingsplanen. Forældre, børn og personale kan i hvert fald regne med LokalListens stemmer.