Tag-arkiv: medlemsmøde

Medlemsmøde i Lokallisten onsdag d. 9. okt. 2013 kl. 18.30.

Kære medlemmer af Lokallisten

Vi holder medlemsmøde onsdag 9. oktober kl. 18.30 i mødelokale 3 på rådhuset i Holte.

Der er møde i kommunalbestyrelsen lige inden, fra kl. 17, med bl.a. vedtagelse af budgettet for 2014 på dagsordenen. Det bør være færdigt inden kl. 18.30 – hvis det ikke er, venter vi med at starte til kommunalbestyrelsesmedlemmerne og tilhørerne kan være med.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og referent.
 2. Rudersdals budget 2014 – processen og resultatet.
 3. Status for valgkampen, herunder ny hjemmeside, opfølgning på ‘sager’ og meget mere.
 4. Behov for frivillige(!)
 5. Kulturnatten/chili con carne.
 6. Dato for de næste medlemsmøder.
 7. Eventuelt

Der vil som sædvanlig, på et passende tidspunkt undervejs, være mulighed for at strække ben og få den værste sult og tørst stillet. Desuden vil man blive opfordret til at melde sig til Lokallistens pulje af tilforordnede, og ikke-kandidaterne kan melde sig skrive sig på som stillere for Lokallisten.

Mvh. Sten Troelstrup,
formand.

Medlemsmøde i LokalListen

Alle medlemmer af LokalListen i Rudersdal skulle gerne have fået bestyrelsens indkaldelse til medlemsmødet torsdag d. 22. august kl. 19.00.
For den gode ordens skyld opsummerer vi lige – og håber på at se mange af jer på torsdag:

Kære medlemmer af LokalListen Rudersdal.

I indkaldes hermed til – måske årets vigtigste – medlemsmøde torsdag 22. august kl. 19.00 i Galleriet, Mantziusgården i Birkerød.

Forslag til dagsorden:

 • Valg af ordstyrer og referent.
 • Godkendelse af dagsorden.
 • Kandidatudvalget og bestyrelsens forslag til spidskandidat og kandidatliste.
 • Det reviderede valggrundlag (eftersendes).
 • Oplæg til budskabshierarki og kampagnetema for valget.
 • Virkemidler og deres prioritering i valgkampagnen.
 • Rullende køreplan og bemanding af opgaver (køreplanen eftersendes).
 • Eventuelt.

Der vil være den sædvanlige lette servering undervejs.

Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne
Sten Troelstrup

Nytårskur med LokalListen

nytår_champagneKære LokalListen-medlem,

Det har været et begivenhedsrigt efterår, og vi skal til at tage hul på næste valgkamp – en valgkamp, der giver LokalListen en fantastisk mulighed for at slå igennem i den sydlige del af Rudersdal.

Derfor starter vi 2013 med en ‘nytårskur’ lørdag 5. januar kl. 15.00 i Galleriet i Mantziusgården, hvor vi over noget boblevin og kransekage kan fejre det, vi har nået, og lægge op til LokalListens endelige gennembrud i Rudersdal.

Kom og sig noget til hovederne af bestyrelsen og kommunalbestyrelsesmedlemmerne, kom og sig, at I gerne vil stille op som kandidat til valget i november 2013, eller at I kender en, som vil være rigtigt god og som bare lige skal overtales, eller kom for at nyde en timestid og et glas eller to i godt selskab – bare kom!

Med de bedste julehilsner
Bestyrelsen v. Sten Troelstrup

Kom til åbent medlemsmøde i LokalListen

LokalListen Rudersdal inviterer sine medlemmer og alle andre interesserede til møde i

mødelokale 3 på rådhuset i Holte onsdag 31.10. ca. kl. 18.

Mødet foregår i direkte forlængelse af kommunalbestyrelsesmødet med start kl. 17.00 – derfor ca. tid. Man kan, men behøver ikke, overvære dette møde inden.

Kom og hør om, og diskutér, budget 2013, konstitueringsaftale, borgermøde om hvad Kajerødskolens grund skal bruges til og andre emner, som du selv og de andre deltagere tager op.
Der bliver serveret øl, vand og vin, oste- og pølsemadder og snacks undervejs.

Mvh. bestyrelsen.

Udvidet medlemsmøde i LokalListen Rudersdal!

For at styrke dialogen mellem medlemmerne, kommunalbestyrelsesmedlemmerne og bestyrelsen – og for at gøre nogle flere interesseret i det politiske arbejde i kommunen, og måske ligefrem interesseret i at gå ind i det ved næste års kommunalvalg – afholder vi et udvidet medlemsmøde. Udvidet på den måde, at vi opfordrer medlemmerne til at tage deres nabo eller en anden, de kender, med, så vi kan få det hele bredt mere ud. Vi indleder mødet med at overvære kommunalbestyrelsens månedlige møde – derfor den tidlige start – og fortsætter det i mødelokale 3 på rådhuset, hvor man også får noget at spise og drikke.

Mødet foregår onsdag d. 30. maj 2012 kl. 17 – ca. 20.

 Dagsorden: 

 1. Kommunalbestyrelsens møde overværes fra tilhørerpladserne.
 2. Efterbehandling af kommunalbestyrelsens møde – hvad handlede det egentlig om, hvilke drøftelser er der gået forud osv.
 3. Tilrettelæggelsen af kommunalbestyrelsens arbejde – er det godt nok, og behøver det være sådan?
 4. Hvad bliver de store emner i kommunalbestyrelsen det næste års tid, og hvordan griber vi dem an?
 5. Hvor kan man selv gøre noget?
 6. Eventuelt.

Alle er velkomne!

Mvh. bestyrelsen