Tag-arkiv: miljø- og teknikudvalget

”Nærhed” – en by i Rusland?

– Indlæg af Axel Bredsdorff (LokalListen), medlem af kommunalbestyrelsen. Bragt i Rudersdal Avis d. 19. dec. 2011.

Axel Bredsdorff

I bestræbelserne på at skabe ”professionelle læringsmiljøer” i såvel daginstitutioner som skoler er kommunalbestyrelsens flertal i Rudersdal ved at ødelægge én af de mest grundlæggende kvaliteter i lokalsamfundet: nærhed. Et par eksempler kan illustrere pointen: Først nedlægges Dronninggårdskvarterets eneste daginstitution: ”Parcelvej”, og børn henvises til en sammenlagt institution midt Rønnebærvej. Så nedlægges Kajerødskolen, der qva sin beliggenhed har kommunens højeste andel af cyklende elever. Så fortsætter ”julelegen”: Nu skal børnehuset ”Eskemosepark” nedlægges. Det børnehus, som tilbyder idræts-børnetilbud til hele ”vang”-kvarteret og Nørrevang i Birkerød. Uden ”Eskemosepark” er der ingen institution tilbage i området. Hvad betyder den slags beslutninger? Først og fremmest er der tale om at ”centraliseringens spøgelse” systematisk er med til at ødelægge det ene velfungerende lokalområde efter det andet. Det betyder, at det fremover bliver langt sværere at tiltrække de børnefamilier, som skal vende den håbløse demografiske udvikling, som flertallet i Rudersdals kommunal-bestyrelse opfatter som ”et vilkår”, men som vi andre ved i høj grad afhænger af den politik, vi fører.

Hvad skal der til for at tiltrække de attraktive børnefamilier til vores kommune? Nybagte forældre efterspørger daginstitutioner og skoler i deres lokalområde. Spørg blot de ejendomsmæglere, der i disse år har endog meget svært ved at sælge ejendomme. Hvorfor i ”nærområdet”? Fordi det giver mulighed for at den ene forælder kan cykle til daginstitutionen med barnet/børnene, fordi det giver mulighed for at den anden kan hente samme barn/børn på cykel, fordi det giver mulighed at bedsteforældre i nærområdet kan hente/bringe og aflaste de børnefamilier, der har travlt visse dage.

For bare 7-8 år siden var det en naturlig ting, at en stor del af transporten fra bolig til daginstitution og skole foregik med cykel. Det bliver det i stadig mindre grad i fremtiden.
Mens disse centraliseringsbeslutninger og ”læggen lokalområder døde” foregår i Børne- og Skoleudvalget, sidder vi Teknik- og Miljøudvalget og diskuterer, hvordan vi kan få flere borgere til at tage cyklen frem for bilen til de ”korte rejser”. Vi taler om CO2 og miljøbelastning. Det er ikke nemt, men det bliver sandelig ikke nemmere af, at vi åbenbart skal vænne os til at der bliver færre og færre skoler og daginstitutioner i kommunen!
I LokalListen er vi så gammeldags, at vi mener at ”nærhed” er en kvalitet ”i sig selv”! Vi mener stadig at det er herligt at kunne færdes trygt på cykel i vores lokalområder, at skoleelever har godt af at kunne cykle til og fra skole og fritidstilbud, og at vi lader bilen stå i carporten mest muligt. Skal den perspektivløse demografiske udvikling i kommunen ændres, kræver det at man imødekommer de helt rimelige krav som småbørnsfamilier har. Og det hænger oven i købet godt sammen – rent miljømæssigt.

Vandsagen: Brug for en alvorlig tænkepause

Forløbet af bestyrelsen i Birkerød Vands håndtering af deres eget forslag om at fusionere helt diskret med et kommunalt vandværk i Søllerød samt hele kommunens spildevandsdrift har været meget uskønt. Her i bakspejlet er det oplagt at bestyrelsen af Birkerød Vand troede, at de havde ”en god sag” og at den letteste måde at få ”denne gode sag” igennem på var ved at indkalde til en diskret generalforsamling 3/12. Men bestyrelsen overså et par enkelte detaljer: I Birkerød er der næsten 100 års tradition for at man bestemmer over sin egen vandforsyning! Så da “den lille formalitet”: nedlæggelse af Birkerød Vand, skulle overstås, mødte borgerne talstærkt op. De var ikke til sinds at opgive deres direkte indflydelse og magt over deres eget vand.

Læs LokalListens vurdering af sagen herunder.

– af Axel Bredsdorff (kommende medlem af Teknik- og Miljøudvalget)

Forløbet af bestyrelsen i Birkerød Vands håndtering af deres eget forslag om at fusionere helt diskret med et kommunalt vandværk i Søllerød samt hele kommunens spildevandsdrift, har været meget uskønt. Her i bakspejlet er det oplagt at bestyrelsen af Birkerød Vand troede, at de havde ”en god sag” og at den letteste måde at få ”denne gode sag” igennem på var ved at indkalde til en diskret generalforsamling 3/12.

Men bestyrelsen overså et par enkelte detaljer: I Birkerød er der næsten 100 års tradition for at man bestemmer over sin egen vandforsyning! Så da “den lille formalitet”: nedlæggelse af Birkerød Vand, skulle overstås, mødte borgerne talstærkt op. De var ikke til sinds at opgive deres direkte indflydelse og magt over deres eget vand.

I lokalpressen udlægges dette som en kamp om vandprisen. Dette er formentlig en lille detalje, for det afgørende er: skal borgerne stadig have direkte demokratisk indflydelse på deres vandforsyning, eller skal man fremover være glade for at få en indirekte mindretalsindflydelse på vandforsyningen?

Det er ikke svært at vælge, og derfor vil det klæde Birkerød Vands bestyrelse at erkende, at de har handlet og forhandlet helt uden mandat, og at der kun er én måde at komme ud af denne penible sag: Ved at trække deres forslag og meddele Rudersdal Kommune, at der ikke bliver noget ud af den fusion for nærværende.

Samme erkendelse som Rudersdal Kommune er ved at komme til, i og med at vi har afblæst alle foreløbige drøftelser og aftaler, til Birkerød Vand har ”orden i eget hus”.

Og kigger vi fremad, er der næppe tvivl om at det bliver meget svært at forestille sig at Birkerød Vands interessenter vil affinde sig med den næstbedste løsning, når nu den bedste løsning ligger lige for: at fortsætte som selvstændig virksomhed, under borgernes demokratiske kontrol.