Tag-arkiv: øresund

Kampen om Øresund fortsætter

Axel Bredsdorff (L), medlem af Vedbæk Havns bestyrelse skriver:

_6I forbindelse med den vellykkede manifestation fredag den 28. marts hvor Øresunds brugere var sejlet til Miljøministeriet, for at protestere mod fortsat råstofgravning i Øresund, forsøgte miljøministeren med en ”afværgedagsorden”: Foreløbig flyttes gravningen til Køge Bugt! Men direkte adspurgt, om hun ville forbyde råstofgravning i Øresund, var svaret benægtende. I avisen kom fiskernes, miljøorganisationernes og brugernes reaktion prompte: ”Det er ikke godt nok! Vi fortsætter til Øresund er helt fredet for råstofgravning!”
Nu viser det sig, at de, der har haft gravetilladelse slet ikke har haft styr på hvor og hvor meget de har gravet. Et forhold som journalistelever fra Journalisthøjskolen er gået i gang med at efterforske yderligere, for her er vi ude i noget, som ”lugter fælt” – ikke mindst når man betænker NCCs indlæg i Rudersdal Avis: ”Vi er uskyldige, og gør kun det vi må!” En faglig kulegravning bør følges op af et massivt politisk pres, f.eks. kunne alle kommuner med deres borgmetre i spidsen samlet set henvende sig til staten og forlange et permanent gravestop. De svenske kommuner vil nemt kunne tilslutte sig dette, da den svenske Øresund allerede er fredet. Nu hører vi på vandrørene, at et sådan borgmestoralt initiativ er på vej. Det vil vi i Lokallisten hilse meget velkommen.

Havbunden i Øresund skal selvfølgelig fredes

Axel Bredsdorff (formand for Byplanudvalget) (L) skriver:

_6Ned gennem Øresund giver Naturstyrelsen år efter år den ene gravetilladelse efter den anden. Sand og fyldsand pumpes op og efterlader havbunden med store kratere, med ødelagt bundvegetation og forsvundne fiskebanker. F.eks. blev der i 2012 fjernet mere end en halv million kubikmeter sand lige ud for Vedbæk Havn, og som mange vil huske havde Naturstyrelsen i 2013 reelt givet tilladelse til at NCC fortsætte deres oppumpning i området ud for havnen, nu blot i endnu større mængder. Sagen blev midlertidig stillet i bero efter protester, men også fra andre områder af Øresund kommer der nu indsigelser fra miljøfolk, erhvervsfiskere, lokale beboere og marine eksperter: Nu må denne miljøødelæggelse stoppe. Den eneste fornuftige løsning er at frede hele havbunden og stoppe for alle råstofudnyttelser i Øresund. Det har man gjort i den svenske del af Øresund, så hvorfor skal vi ikke gøre det samme?

Der er al mulig grund til at støtte den protestaktion, som løber af stablen fredag den 28. marts, hvor alt hvad der kan sejle (eller køre) opfordres til at begive sig til Christiansborg for kl. 13:00 at overbringe en protest mod de fortsatte ødelæggelser.

Læs mere på Facebookgruppen ”HJÆLP det maritime liv i Øresund”.

Rudersdal Tidende nr. 94: Alt hvad du bør vide (næsten)

Mens den første sne daler ned over Rudersdal, har redaktionen siddet i de sene nattetimer og begået endnu en udgave af Rudersdal Tidende – som sædvanlig sprængfyldt af lokale nyheder om stort og småt.

I denne udgave er overskifterne:

  • Kajerødskolens grund og bygninger
  • Den kollektive busbetjening bliver dårligere
  • Godt nyt om Sjælsøstien
  • Ny adgang til Øresund
  • Flere børnefamilier til kommunen

Klik her for at åbne nyhedsbrevet i pdf-format.
Bagefter kan du jo dele siden, med dem du kender på fx. Facebook – blot ved at trykke på logoet nedenfor. Så smart!