Tag-arkiv: skaterbane

Skaterbane eller parkering?

Axel Bredsdorff (L), medlem af kommunalbestyrelsen skriver i Rudersdal Avis på nettet  d. 14. marts 2013.

Axel Bredsdorff (L)

Axel Bredsdorff (L)

I LokalListen er det ikke svært at skulle prioritere i denne sag: Vi vælger at imødekomme det i årevis nærede ønske om idrætsleg og street-aktiviteter, selv om der kan være nok så mange parkeringsvanskeligheder ved Birkerød Idrætscenter. Da Idrætscentret blev planlagt var det en klar forudsætning, at der skule etableres denne fritidsmulighed for byens børn og unge, og nu ser det så også ud til at det kan blive en realitet. Det er rigtigt, at der på visse tidspunkter af døgnet mangler P-pladser ved centret, men i området er der mange tomme pladser: arealet ved Toftevangskolen, arealet bag Søndervangshallen og endelig om aftenen ved Birkerød Gymnasium. Javel, det fordrer at man kan gå de 3-400 meter hen til centret, men kommer man der ikke for at få motion? Kan I huske annoncen for et landsdækkende forsikringsselskab: ”Mor sir hun går til badminton, selv om hun tar bilen!”?

Skateranlæg ved Birkerød Idrætscenter

Af Thomas N. Feldborg Bruun, LokalListens bestyrelse og Maria Steno, medlem af kommunalbestyrelsen for LokalListen, medlem af Kultur- og fritidsudvalget.

Skateranlæg fra USA.Endelig udformning for banen i Birkerød er ikke besluttet endnu.

Skateranlæg fra USA.
Endelig udformning for banen i Birkerød er ikke besluttet endnu.

På det seneste møde i Kultur- og fritidsudvalget besluttede udvalgets medlemmer, at der skal arbejdes videre med konkrete tiltag, som vil betyde en styrkelse af de såkaldt ”selvorganiserende” aktiviteter i kommunen. Det betyder bl.a., at der bag ”volden” ved Birkerød Idrætscenter tænkes anlagt et skateranlæg og en multibane og at der i Nærum eller Vangebo-området placeres en streetbane.
For LokalListen er det særdeles glædeligt at denne form for idrætsleg styrkes i de bynære miljøer – til glæde for de rigtig mange unge, som hidtil har været henvist til mere eller mindre egnede steder rundt om i kommunen. Det videre arbejde i Kultur- og fritidsudvalget indeholder desuden et ønske om at placere flere indretninger rundt om i bybilledet, ved skolerne o. lign. med et aktiverende fokus som målsætning. Dette vil være medvirkende til at opfylde en af LokalListens vigtigste ambitioner: At Rudersdal ikke ”kun” bliver Danmarks bedste bokommune – men også den bedste kommune at leve i.

Indlæg bragt i Rudersdal Avis d. 25. januar 2013.

Tennisbanen der blev glemt…

Af Thomas N. Feldborg Bruun,
medlem af bestyrelsen for LokalListen i Rudersdal.
Bragt i Rudersdal Avis d. 14. aug. 2012. 

“Nonnesøen” ved Nordvanggårdsvej. Noget kønnere end sin nabo, tennisbanen…

Gennem snart mange år lå der en kommunalt anlagt tennisbane på Nordvanggårdsvej i Birkerød. Idyllisk placeret ved “Nonnesøen” (Nordvangssøen). Ligesom der iøvrigt også tidligere lå baner på Dambakken. Dem kunne byens tennisglade borgere benytte i det omgang de var ledige. Sidstnævnte tennisbaner er for længst forsvundet – i stedet ligger der nu ældreboliger på stedet.

Til gengæld findes tennisbanen på Nordvanggårdsvej skam stadig…på en måde.
Men glansen er i dén grad gået af banen, som nu er i en ualmindelig sørgelig forfatning: Græsset gror lystigt og vildskud har efterhånden slået rod i den røde ler. Nettet ligger slapt på banen, og halvtaget til spillerne på banen er både råddent og overmalet med grafitti. Ligesom det i øvrigt er tilfældet med det lille hus ved siden af banen, hvor ruderne desuden er knust for snart længe, længe siden. Byplan blev for år tilbage kontaktet af SSP i Rudersdal pga. omfattende hærværk på bl.a. førnævnte hus. Løsningen fra forvaltningens side blev jernbarrer for vinduerne – og siden er der ikke sket noget.

Tennisbanen ved Nordvanggårdsvej. Et sørgeligt syn…

Skal banen da reetableres?
Ikke nødvendigvis, da Birkerød Tennis og Squash Klub (BTSK) råder over 14 udendørs baner og to haller ved tennisanlægget på Topstykket i Birkerød. Men derfor behøver man jo ikke at lade stå til. Hvorfor ikke lave fx en multibane med “bur” til både basketball og fodbold? Eller en skaterbane som i Vedbæk?
Mulighederne er mange – og midlerne til at gøre noget ved det burde nok kunne findes…

Se flere billeder nedenfor: