Tag-arkiv: skovbørnehaven

Ødelæg ikke noget unikt!

Af Thomas N. Feldborg Bruun, medlem af bestyrelsen for LokalListen i Rudersdal. Bragt i Rudersdal Avis d. 2. okt. 2012.

Natur- og skovbørnehaven v. Sjælsøhallen.

Man kunne d. 28. september 2012 læse i Rudersdal Avis, at politikerne i Børne- og skoleudvalget påtænker at sammenlægge Natur- og Skovbørnehaven i Birkerød med Kastaniebakken. Ambitionen er ifølge formanden fra udvalget, Daniel E. Hansen (V), at skabe flere skovbørnehavepladser – og samtidig tage et faldende børnetal med i kalkulen. Alt sammen i tråd med ”masterplanen” for området.

Det lyder jo meget godt – men det er det ikke!
Mine egne børn gik selv i Natur- og Skovbørnehaven. Først hvor den lå på Sjælsøskolen –  sidenhen på sin nuværende placering ved Sjælsøhallen – dengang stadig en kl. 8-15-institution. En fantastisk tid for dem.
Og lad mig slå fast med det samme: Natur- og Skovbørnehaven var og er unik. Unik på grund sin placering lige ud til istidsslugten ved Sjælsø – uden hegn eller andet til at ”holde” på børnene: De ved alle hvor grænsen går!
Unik med sine klatretræer – uden faldunderlag. Og unik på grund af sin størrelse.

Men kapaciteten skal altså udvides, fordi børnehaveformen (helt forståeligt) er populær. Der er bare den hage ved det, at en sammenlægning med en traditionel institution netop ikke giver mere skovbørnehave. Tværtimod. Det vil afmontere den Natur- og Skovbørnehave, vi kender i dag, for rammerne i en traditionel institution er ikke til det. Og det bliver ikke automatisk en skovbørnehave, blot fordi man får muligheden for en tur i skoven med rygsæk. Der er rammerne til forskel.

Formanden for Børne- og skoleudvalget lover – naturligvis – at lytte til de frustrerede forældre, og læse deres høringssvar med interesse. Hvis det giver de implicerede mindelser om forløbet omkring Kajerødskolens lukning, så er det helt forståeligt: Det blev ”lyttet”, men beslutningen var reelt taget for længst.

I LokalListen har vi som sådan ikke noget imod store og sammenlagte institutioner. Men vi lægger vægt på, at der også findes et differentieret udvalg af store som små institutioner med plads til særlige, unikke karakteristika – som Natur- og Skovbørnehaven.